Image

Alkohol klassificerat som cancerframkallande – varningar på etiketter

Som en del av EU:s ”Cancer Beat-plan” föreslås hälsovarningar på alkoholbaserade som en del av det cancerförebyggande arbetet.

Alkohol har kopplats till flera allvarliga cancerformer. I linje med FN:s mål för hållbar utveckling om att minska den skadliga konsumtionen med 10 procent vidtar Europeiska unionen nu flera åtgärder, bland annat skatter, varningsetiketter och stöd till medlemsstaterna.

Följande 7 typer av cancer som vi vet är kopplade till alkoholkonsumtion.

  • Cancer i munnen
  • Cancer i svalget (övre delen av halsen)
  • Cancer i matstrupen (matstrupen)
  • Cancer i struphuvudet (struphuvudet)
  • Bröstcancer
  • Tarmcancer
  • Levercancer

Många studier har gjorts om sambandet mellan alkohol och cancer, när alkoholen intas. Dessa studier gäller inte för topisk applicering, som handdesinfektionsmedel oftast består av.

Sambandet mellan alkohol och hudcancer är ett intressant, men mindre utforskat forskningsområde. Alkohol som klassificeras som cancerogen i grupp 1 (liksom tobak) och som regelbundet appliceras på huden, kan det vara farligt?

https://www.health.harvard.edu/blog/loose-link-alcohol-skin-cancer-2017120812861

Den svenska regeringen utvärderar varningsetiketter på alkoholprodukter

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_HA02

Europas plan för att bekämpa cancer

Länk till pdf

WHO:s nya projekt för att minska alkoholkonsumtionen

Länk till WHO:s artikel

EU:s märkningskrav

Länk till pdf om märkningskrav

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.