Image

Hygiene of Sweden årets vinnare av IFMA:s innovationspris 2023

IFMA delar årligen ut ett innovationspris i syfte att uppmuntra och sprida innovationer som kan förändra FM branschen.

Hygiene of Sweden deltog med bidraget BioPolymer+, alkoholfri handhygien för säkrare och hållbarare arbetsplatser.

Motiveringen bakom vinnarbidraget för årets IFMA innovationspris:

”Rena händer är en förutsättning för en frisk arbetsplats. 8 av 10 infektioner sprids genom våra egna händer.

I och med Covid-pandemin blev behovet av och fokuset på handhygien enormt, och sedan dess är alla arbetsplatser i regel utrustade med stora mängder av lättillgänglig hand- och ytdesinfektionsmedel. Traditionellt har alla dessa varit alkoholbaserade (etanol), vilket innebär en hel del rad utmaningar i både framställning, hantering och användningen.

Årets vinnare av IFMA Innovationspris går till Hygiene of Sweden, ett grönt bioteknikföretag som utvecklat det alkoholfria och antibakteriella hand- och ytdesinfektionslösningen BioPolymer+ som inte torkar huden och fortsätter att vara aktiv efter intorkning. Att byta ut alkoholbaserad hand- och ytdesinfektion till alkoholfritt BioPolymer+ innebär flera fördelar för arbetsmiljön och miljön. Genom att undvika alkohol som lösningsmedel behålls huden hel och ingen handkräm behövs för att minska torrhet.

Produkten har väldigt låga halter kemikalier så inga farliga ADR-transporter behövs. Inget behov heller av brandklassade skåp för förvaring. Produkten har 100% organiska och nedbrytbara ingredienser, och förpackningen kan återvinnas utan att sköljas ur med vatten innan hantering. Vätskan kan också hanteras i miljövänligare förpackningar, då den ej är brandfarlig.

Produkten förstör inte heller ytan på inredning, instrument eller annat material, så som alkoholprodukter som ofta både är upplösande, korrosiva och blekande. Vid utgånget datum blir inte produkten heller farligt avfall.

Hygiene of Sweden har helt enkelt utvecklat en mer hållbar desinfektion för arbetsplatsen. För friskare, bättre arbetsmiljö.

Och för en mer välmående planet.”

Priset delades ut på IFMA:s årliga Event Nordic Workplace på Sergel Hub den 7:e november.

Juryn bestod av:

Kati Barklund, Tenant & Partner

Magnys Svantegård, Stronghold Invest

Hanna Hagberg, Trafikverket

Henrik Gustafsson, MovingMind

Malin Dandenell, Microsoft

 

Priset är 10.000kr som skall doneras till välgörande ändamål.

Läs mer om bidraget i broschyren ”Alkoholfritt på arbetsplatsen”.

IFMA, International Facility Management Association, är det största internationella nätverket inom Facility Management och stödjer 24.000 medlemmar i 135 länder världen över.

IFMA  är en global organisation som fokuserar på att främja och stödja facility management (fastighetsförvaltning) som yrkesområde. IFMA grundades 1980 och har som mål att samla professionella inom facility management för att utbyta kunskap, främja bästa praxis och främja utvecklingen av yrket. Organisationen erbjuder medlemmar resurser, utbildning och nätverksmöjligheter för att förbättra sina kompetenser inom området. IFMA spelar en viktig roll i att standardisera och professionellt utveckla facility management i en tid då fastigheter och arbetsmiljöer blir alltmer komplexa och teknikdrivna.

Eventet på Sergel Hub hygiensäkrades genom Hygiene of Swedens alkoholfria handdesinfektion som fanns tillgänglig i dispensers vid entréer, bufféer samt i fickformat till alla deltagare som en Pocket Spray. 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.