Image

Hygiene of Sweden ansluter till Fossilfritt Sverige

Hygiene of Sweden deltar som aktör och ställer sig bakom visionen med ett Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet drivs av ett kansli under ledning av en nationell samordnare. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regioner arbetar Fossilfritt Sverige med att identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen. Fossilfritt Sverige tar sedan fram och överlämnar politiska förslag till regeringen och samlar aktörer för att genomföra relevanta åtgärder.

Fossilfritt Sverige har en unik roll mellan näringslivet och politiken för att finna gemensamma vägar framåt och därigenom påskynda omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.

Arbetssätt

Initiativet ska fortgå fram till 31 december 2024. De kommande fyra åren kommer fokuset vara på att genomföra den 22 färdplanerna genom:

  1. Följa upp politiken och branschernas arbete med att genomföra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.
  2. Ta fram nationella strategier för att stimulera fossilfri konkurrenskraft inom bland annat utveckling av en hållbar batterivärdekedja, vätgas och bioekonomi.
  3. Utarbeta metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt genom ett klimatledarprogram för kommuner.
  4. Utveckla regionala handlingsplaner tillsammans med näringslivet kopplade till färdplanerna.
  5. Stötta utvecklingen av storskaliga gröna industriprojekt.
  6. Visa upp möjligheterna i omställningen.

Läs mer om det nationella initiativet Fossilfritt Sverige på

https://fossilfrittsverige.se/

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.