Image

Hygiene of Sweden ansluter sig till NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare)

Bland medlemmarna i Nordic Sustainable Health Care har Hygiene of Sweden redan flera kunder till den alkoholfria antibakteriella lösningen BioPolymer+.

Hygien of Sweden har märkt ett ökat intresse från sjukhus och vårdcentraler för att hitta en alternativ lösning till traditionella lösningsmedel för infektionsförebyggande åtgärder och erbjuder både hand- och ytdesinfektion med långvarig effekt.

I vissa delar av sjukhusen är etanolbaserade produkter olämpliga – som på psykiatriska avdelningen – på grund av risken för missbruk, och i andra delar är de helt enkelt inte tillåtna på grund av den uppenbara brandrisken, som i tryckkamrarna. Dessa områden måste ändå vara säkra ur ett infektionsperspektiv, både för patienten och för det medicinska teamet.

En avdelning för barn är ett annat område där alkoholfria produkter är ett klokt val.

Under pandemin har instrument, utrustning och material som gynekologstol och sängar skadats på grund av den ökade användningen av alkoholbaserade produkter och kontinuerlig desinfektion av kritiska kontaktpunkter med patienterna.

”Att gå med i NCSH-nätverket och dela med oss av nätverk och erfarenheter från att tillhandahålla hållbara lösningar till den professionella hälso- och sjukvårdssektorn, både i Sverige och internationellt, var ett naturligt steg för oss. Allt vi gör har hållbarhet i fokus och Nordic Center for Sustainable Healthcare är ett mycket moget nätverk med stor potential för att dela goda idéer.” – Robert Löfgren, vd Hygiene of Sweden.

Läs mer om NCSH här

https://nordicshc.org/

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.