Image

Förstörelse av alkoholbaserade handdesinfektionsmedel leder till många farliga transporter

I början av pandemin var alkoholbaserade desinfektionssmedel en bristvara. Otaliga företag köpte varenda flaska som de kunde få tag på.

Den tillfälliga efterfrågan på desinfektionssmedel ökade kraftigt runt om i världen när det nya coronaviruset spreds, vilket i vissa fall ledde till att butiker till och med ransonerade förråden.

Två år senare är lagren nu översvämmade av alkoholbaserade saneringsmedel. Myndigheter, svenska apotek, finska distributörer; alla vittnar om att de har tonvis med produkter som måste förstöras eftersom utgångsdatumet är på väg att passera.

Vissa företag har undvikit detta problem genom att tömma lagret genom att skicka produkter till Ukraina för att ”stödja trupperna”.

Resten av lagret måste åka en ny tur med ett ADR-fordon (transport av farligt gods) till en särskild plats för destruktion.

Det finns ett bättre sätt.

Genom att undvika farliga kemikalier blir planeten en säkrare plats. Inget behov av extra transporter, inga fler fordon för farligt gods som skapar ytterligare koldioxid och ökar risken för katastrofala olyckor i trafiken.

Det finns flera fördelar med Hygiene of Swedens alkoholfria BioPolymer+-formula (förutom den långa hållbarheten). BioPolymer+ kräver ingen ADR-transport eftersom det inte klassificeras som farligt gods. Det blir inte heller farligt avfall, så det finns inget behov av en komplicerad och dyr destruktionsprocess.

Om du väljer en produkt med konstant utbud även under pandemier finns det inte heller något behov av desperat hamstring.

Välj klokt och få både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Länkar

Den 23 juni 2021 fattade en transport med Alkogel eld på E6, norr om Göteborg. Lyckligtvis skadades ingen i olyckan.
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/lastbilssl%C3%A4p-med-farligt-gods-fattade-eld-p%C3%A5-e6-i-tanum-1.49987524

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Märkningsregler – Brandfarlig eller mycket brandfarlig för alkogel
https://www.msb.se/sv/publikationer/regler-och-tillstand-vid-hantering-av-brandfarlig-vatska—handsprit-mm/

Naturvårdsverket – planer för att minska mängden avfall, farligt avfall och mängden farliga ingredienser i produkter
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/planen-for-minska-och-forebygga-avfall/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.