Image

Hälften av bränder på skolor är anlagda enligt rapport

I rapporten ”Anlagda bränder i skolbyggnader” avhandlar författaren Andreas Söderberg de olika typerna av brandskydd och metoder för att förhindra och begränsa skador av bränder i skolor.

Det anläggs mer än 10 000 bränder i Sverige om året. I skolbyggnader är cirka 45% av alla bränder anlagda. Det handlar om ca 250 bränder om året. Mindre omfattande och andra som är totalt förödande.

Förutom problemen för elver och lärare är det stora kostnader förknippat med bränderna. Både för skolorna (självrisk) och försäkringsbolagen.

”Skolfastigheter i Stockholm AB (sisab) som på uppdrag av Stockholms stad förvaltar mer parten av Stockholms stads förskolor, grundskolor och gymnasium, haft en sammanlagd kostnad för bränder på närmare 200 miljoner kronor mellan 2006 och 2012. 200 miljoner är den faktiska kostnaden för S:t Eriks försäkringar som är Stockholms stads försäkringsbolag. Statistik för bränder som har fallit under självrisks beloppet på ungefär 1,3 miljoner kronor är inte med i denna statistik. Enligt statistik från Svenska brandskyddsföreningen totalförstördes sex skolor under 2009 och kostnaden för enbart dessa sex bränder var nära en halv miljard kronor(Svenska Brandskyddsföreningen, 2010) vilket var mer än 12 % av den årliga kostnaden för alla bränder i landet.”

De förebyggande åtgärderna som används är

 • Automatiskt brandlarm
 • Linjevärmedetektorer
 • Multidetektorer
 • Inbrottslarm
 • Kombilarm
 • Konventionella kameror
 • Termosensorer
 • Val av fasadmaterial
 • Brandnät
 • Täta takfötter
 • Brandcellsgränser
 • Säkert glas
 • Belysning
 • Sprinkler system
 • Vattendimma
 • Brandgasventilation

Att välja en alkoholfri handdesinfektion eliminerar risken för både olyckor och anlagda bränder. När Hovsjöskolan i Södertälje brann ner till grunden 2009 var det alkogel som användes för att starta branden.

Läs hela rapporten i dokumentet nedan.

Läs mer om fördelarna om en alkoholfri skola i broschyren Alkoholfritt i Skolan.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.