Image

Årets influensaepidemi är igång – Folkhälsomyndigheten rapporterar

På Folkhälsomyndighetens hemsida rapporteras att antalet fall av influensa har ökat den senaste veckan (+64%) och att antalet fall förutspås öka under kommande period. Säsongen är normalt under vinterhalvåret.

I artikeln Skydda dig själv och andra mot vinterns smittor framgår att de effektivaste sätten för att minska smittspridning är:

  • Vaccination
  • Att helt undvika kontakt (Stanna hemma)
  • Tvätta händerna (Tvål & vatten samt handdesinfektion)

Viktigt är att också nysa i tex armvecket, undvika bufféer och miljöer med låg hygien.

Håll en hög nivå på handhygien och minska risken för att bli smittad och att smitta andra.

Ref.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/november/arets-influensaepidemi-ar-igang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/skydda-dig-sjalv-och-andra-mot-vinterns-smittor/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.