Image

Gör ett mer inkluderande val med handhygien

För att upprätthålla en hög hygienisk nivå är det viktigt att så många som möjligt kan använda de saneringsalternativ som erbjuds.

Rapporterade problem med traditionella etanol/lösningsmedel/oxidationslösningar

  • Känslig hudtyp eller eksem
  • Huvudvärk
  • Missbrukar eller har ett ohälsosamt förhållande till alkohol.
  • Religiösa skäl

Hygiene of Sweden BioPolymer+ är ett bättre alternativ för de flesta.

  • Utan lösningsmedel – Anpassad till huden. BioPolymer+ är kliniskt och dermatologiskt testad och har fått högsta betyg för att INTE irritera huden.
  • Icke oxiderande – torkar in lokalt på huden och förblir aktiv. Det finns ingen hård kemisk reaktion på huden.
  • Non VOC – Förångas inte som etanol, kan vid inandning leda till irritation i luftvägar och ögon, vilket kan orsaka huvudvärk och andra typer av obehag.
  • Alkoholfritt innebär att det inte finns någon risk för missbruk och att det inte finns några religiösa restriktioner mot att använda det.

Genom att välja BioPolymer+-formulan som desinfektionsmedel får du något som passar fler händer, vilket i sin tur leder till en säkrare miljö ur ett infektionsförebyggande perspektiv.

”På IOGT-NTO har vi valt alkoholfri handdesinfektion från Hygiene of Sweden.

Vi tycker att det är bra att ha ett alkoholfritt alternativ av flera skäl.

Dels undviker man risken att handdesinfektionen används för berusning, dels slipper den som gjort ett medvetet val att undvika alkohol att utsättas för den starka lukten som många alkoholbaserade produkter avger. Vi påverkas av våra sinnen och alkohol har en väldigt karaktäristisk lukt.

På en större arbetsplats finns det i regel alltid någon som vill ta sig ur ett missbruk och en alkoholfri arbetsmiljö är då en fördel.”
-Stefan Engström, fastighetsförvaltare IOGT-NTO

Läs mer om andra fördelar med att bli alkoholfri på biopolymerplus.com.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.