Image

Gäster lägger större vikt vid hygien än värdar

Efter en noggrann genomgång av hundratals gästrecensioner för olika anläggningar som hotell, restauranger och kaféer står en sak helt klart: hygien är av yttersta vikt för gästerna.

Det är anmärkningsvärt att gästerna sällan uttryckligen kommenterar goda hygienrutiner. Deras feedback handlar snarare om hygien när de upplever att standarden på en anläggning är undermålig och inte motsvarar deras förväntningar. De förutsätter bara en god hygienisk standard som en del av den tjänst som tillhandahålls.

Det är värt att nämna att kommentarer från gäster ofta berör mer än bara anläggningarnas renhet. De kan peka på problem som saknade eller dåligt fungerande installationer och fall där annonserade hygienstandarder på ett hotells webbplats inte överensstämmer med de faktiska metoder som observerats på plats.

En sökning på Google den 20 september 2023 gav följande resultat:

  • TRIPADVISOR + HYGIEN (SWEDISH) 230k resultat
  • TRIPADVISOR + HYGIENE (ENGELSKA) 8.6M+ resultat

Det är uppenbart att hygien är en viktig fråga för gästerna.

Många gästkommentarer avslutas med ett avgörande uttalande:

”Vi kommer inte att återvända på grund av bristen på hygien.” – Gäst

Foto: Anders Karlsson, Frukostbuffé, Quality Hotel, Fredriksstad, Norge (2023-01-09) Utgången, luktande, klibbig, ofräsch lösning för gästhygien.

Detta gäller även om gästerna i övrigt uppskattade platsen, maten eller den övergripande servicen. Tillräckliga hygienstandarder har framstått som icke förhandlingsbara hinder.

På Hygiene of Sweden samarbetar vi med restauranger, hotell och andra offentliga platser där risken för smittspridning är betydligt högre än i hemmets lugna vrå. Vi har observerat ett brett spektrum av hygienstandarder i dessa olika miljöer, som ofta verkar spegla den nivå av intresse och personlig hygien som  verksamhetschefen eller den ansvariga personalen på plats har.

Vi förespråkar starkt genomförandet av direktiv som kräver rena, funktionella och effektiva hygienlösningar till förmån för både gäster och personal.

De främsta orsakerna till motviljan att införa och upprätthålla adekvata hygienstandarder är följande:

  1. Bristande intresse
  2. Kostnadsöverväganden
  3. En önskan att slippa löpande underhållsansvar
  4. Oro för potentiella skador på interiörer orsakade av kemikalier

På samma sätt som många människor spänner fast säkerhetsbältet fast de inte förväntar sig en kollision, aldrig kommer att använda sin brandsläckare som köpts in eller kommer att nyttja sin , bör det betraktas som en minimal hygienstandard att ha rena händer på platser där människor kommer i kontakt med många människor och gemensamma ytor för att förebygga smittspridning.

Dispensrar är normalt tillgängliga i prisintervallet 1500-2000kr. Underhållet består endast av batteribyte (om den inte är ansluten till en adapter) och påfyllning av vätska, enkla åtgärder. Detta underhåll är dock fortfarande något nytt och inte alltid implementerat i verksamheten. Många anläggningar väljer därför att avstå från dem. Men om hygien är viktigt för gästerna, borde inte värdarna ägna mer uppmärksamhet åt det?

Om du väljer en alkoholfri lösning slipper du oroa dig för skador på golv och andra ytor. Dessutom säkerställer en tankbaserad dispenser en kontinuerlig tillförsel av desinfektionsmedel efter varje påfyllning, vilket minskar risken för att det tar slut. Detta är alla argument som vi på Hygiene of Sweden presenterar för värdarna.

På de flesta restauranger och hotell i USA ser man ofta en skylt på toaletten med texten ”Alla anställda måste tvätta händerna”.

Det är dock viktigt att inse att anställda inte är de enda ansvariga när det gäller att sprida bakterier. Därför bör dessa skyltar utvidga sitt direktiv till att även omfatta alla gäster.

Studier har visat att så få som 19 % av befolkningen faktiskt tvättar händerna efter toalettbesök (källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24889816/).

Dessutom är det en ännu mindre andel som följer Världshälsoorganisationens rekommenderade 10-stegsprocedur för handtvätt med tvål och vatten.

Därför är en ren, funktionell och effektiv lösning för handdesinfektion en smart lösning på en restaurang, bar eller hotell.

  • Automatisk, beröringsfri
  • Alkoholfri
  • Branding, private label

Jureskogs Restaurang på Sveavägen Stockholm

Läs mer om hållbarhetsfördelarna med att välja en etanolfri lösning på handhygien i broschyren ”Environmental Product Declaration.”

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.