Image

Är den svenska staten inblandad i dumpning av utgångna etanolprodukter i Italien?

Den 11 maj 2023, under ett besök i kapellet i Fonteno (BG), upptäcktes det att den handhygienlösning som tillhandahölls kom från det svenska statsägda företaget APOTEKET AB. Detta väcker viktiga frågor om hur en sån produkt hamnade i Italien.

Denna situation är särskilt oroande eftersom den föranleder undersökningar av hur den svenska staten hanterar utgångna och farliga kemikalier. Den svenska riksdagen har satt upp ett tydligt mål om att uppnå en giftfri miljö. Läs mer om det här:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/

Detta mål ligger i linje med ansträngningarna att minimera eller helst eliminera användningen av farliga kemikalier, vilket står i tydlig kontrast till exporten av utgångna alkoholprodukter till andra länder. I själva verket har regeringsbyggnader i Sverige delvis övergått till att vara alkoholfria.

Målen i ”En giftfri miljö” är entydiga: där det är möjligt ska användningen av farliga kemikalier elimineras, och om eliminering inte är genomförbar ska kemikalier användas på en minimal nivå.

Produkten som hittades i kapellet gick ut 2018.

Distributionen av utgångna alkogelprodukter medför flera problem:

  1. Regler för återvinning: Enligt MSB:s föreskrifter ska utgångna etanolprodukter lämnas till auktoriserade återvinningsstationer.
  2. Märkning och hantering: Användare i Italien kan inte tillgodogöra sig etiketten, inklusive varningar och instruktioner för återvinning, som är på svenska. Biocidprodukter i Italien måste följa lokala bestämmelser, inklusive märkningskrav.
  3. Transportutmaningar: För att transportera farligt gods från Sverige till Italien krävs särskilda ADR-transporter, vilket ökar risken för olyckor och koldioxidutsläpp.
  4. Säkerhet: Alkoholbaserade produkter är olämpliga i miljöer där det finns brandrisk (t.ex. levande ljus), risk för missbruk (som i ett obemannat kapell) och risk för skador på golv, trä och andra inredningsdetaljer vid spill.

En positiv nyhet är att Hygiene of Sweden samarbetar med hälsoministeriet i Italien för att registrera den svenska innovationen av en alkoholfri antibakteriell teknik som kallas BioPolymer+. Detta ligger i linje med vårt uppdrag att exportera en mer hållbar lösning för handhygien till fler länder.

”Upptäckten av APOTEKET AB:s utgångna etanolprodukter i ett avlägset kapell, långt från konventionell infrastruktur, understryker det akuta behovet av utbildning, reglering och påverkan för att säkerställa att politiker upprätthåller sina egna miljömål.” – Anders Karlsson, internationell försäljning, Hygiene of Sweden

De ledande svenska apotekskedjorna har observerats bunkra etanolprodukter under pandemin. Lär dig mer om hur ohållbart det är att hamstra produkter, med hänsyn till både hälso- och miljöperspektiv, för att inte tala om de etiska överväganden som är inblandade.

Frågan har ställts till Rasmus Nerman, VD för Apoteket AB, för att få klarhet i om denna händelse var en isolerad företeelse eller en del av ett systematiskt bortskaffande av utgångna produkter på den italienska marknaden. Så snart vi har fått hans svar kommer det att publiceras i denna artikel.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.