Image

Vi älskar händer – Global Handwashing Day

Med våra händer upptäcker vi, lär oss, rör vid, känner, älskar, tar hand om, arbetar, kommunicerar, hjälper och mycket mer.

Så enkelt men ändå så viktigt – rena händer spelar en stor roll för den globala hälsan.

Ge dina händer den vård de behöver så att både du och dina närmaste kan vara säkra.

”Att erbjuda en hygienisk hygienlösning är knappast en kostnad för ett företag. Ändå ser vi ett antal tjänsteleverantörer som sparar allt de kan när det gäller hygienlösningar. De gör ett dåligt intryck på sina kunder, besökare, patienter eller anställda. Att fatta ett beslut om att förebygga infektioner, förbättra arbetsplatsmiljön eller göra skolan till en säkrare plats genom att ha en hygienisk hygieninstallation skulle vara en ansvarsfullt beslut. Med tanke på de senaste årens lidande på grund av virusspridning. ” – Robert Löfgren VD Hygiene of Sweden

Hygiene of Sweden levererar skräddarsydda handdesinfektionslösningar för att öka handhygienen och göra det lättare att lägga till en ny god vana på kontoret, i butiken, på flygplatsen, på hotellet, i offentliga utrymmen eller i skolan. Att tillhandahålla en alkoholfri lösning ger ett antal fördelar som hållbarhet, ingen risk för missbruk eller brand.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.