Image

Comveritas företagshälsovård utökar sitt erbjudande med alkoholfri handdesinfektion

Comveritas finns rikstäckande och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på företag. I arbetet ingår att undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa.

Förebyggande av smittspridning på arbetsplatsen är en viktig del av det aktiva arbetet med att minska sjukfrånvaro.

Under pandemin har många företag ställt fram alkoholbaserade produkter i entréer, fikarum, toaletter och bilar utan att uppmärksamma de nya riskerna som uppkommer som tex. brand och missbruk. Vi tycker därför det stärker vårt erbjudande till kunder på marknaden att kunna erbjuda ett alkoholfritt alternativ som dessutom inte är en lättflyktig vätska (som etanol) dvs man förbättrar arbetsmiljön genom att minska kemikalier i luften vi andas in. – Carl Timmerby, VD Comveritas

Läs mer om Hygiene of Swedens erbjudande till svensk företagshälsovård här:

Här kan du läsa mer om Comveritas:

www.comveritas.se

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.