Image

Net Zero – Energihushållning och minskade koldioxidutsläpp genom grön biovetenskap

I Hygiene of Swedens Miljödeklaration för produkter (EPD) för Biopolymer+ kan du läsa alla detaljer om miljöfördelarna med grön biovetenskap eller desinfektionsmedlet som är baserat på vatten istället för etanol.

Effektiviteten av Biopolymer+ beskrivs i Sammanfattning av de kliniska studierna.

Nedan listas de 8 viktigaste miljöfördelarna med Biopolymer+.

1) Mindre infektioner – besparingar i CO2-utsläpp

Färre sjukhusvistelser (över 10 % av koldioxidutsläppen i USA kommer från sjukhusen, inget farligt medicinskt avfall).

BioPolymer+ förebygger infektioner bättre och effektivare med långvarig effekt.

2) Inget behov av storskaligt jordbruk – besparingar i CO2-utsläpp

För att börja producera etanol krävs ungefär 3 kg majs eller någon annan gröda. För att producera 3 kg av en gröda krävs vatten, gödningsmedel, bekämpningsmedel, maskiner för odling och skörd.

BioPolymer+ är en vattenbaserad lösning med minimal påverkan på ekosystemet.

3) Transporter till destilleriet – besparing av CO2-utsläpp

I inget skede av processen kan etanolbaserade produkter erbjuda några fördelar genom att fungera som koncentrat. Hela skörden och det kommande avfallet måste transporteras till och från destilleriet.

BioPolymer+ är baserad på hållbara ingredienser och kräver en bråkdel av logistiken jämfört med etanol.

4) Förenklad produktion utan destillation – besparing av CO2-utsläpp

Den mest energikrävande delen av etanolproduktionen är destillationsprocessen.

BioPolymer+ behöver inte destilleras, vilket innebär en mycket låg energiförbrukning för produktionen.

5) Transporter till distributörer, återförsäljare och kunder.

Transport av etanolbaserade produkter är en komplex process. Som brandfarlig vätska klassificeras den som farligt gods och kräver särskilda ADR-transportfordon. Detta innebär extra tunga och koldioxidintensiva transporter.

BioPolymer+ är en oklassificerad (icke brandfarlig, icke explosiv) vätska och behöver därför inte transporteras enligt ADR.

6) Förvaring, säkerhet och regler

För att förvara brandfarliga vätskor behövs godkända förvaringslösningar med lås. Reglerna skiljer sig åt beroende på mängd och typ av vätska, och i vissa fall krävs det till och med att de förvaras i separata celler för att inte överskrida tröskelvärdena.

BioPolymer+ kan förvaras på vilken hylla som helst.

7) Användning

Efter den ökade användningen av alkogel under pandemin har försäljningen av handkrämer och fuktighetskrämer nått en topp. Att torka ut vår hud innebär ny ohållbar konsumtion. Skadat material måste ersättas, vilket ger upphov till både ökade utsläpp på grund av överproduktion och onödigt avfall.

BioPolymer+ är anpassad till hud och ytor och innehåller inga lösningsmedel som torkar ut huden eller skadar materialet.

8) Avfall

Alcogel som har gått ut eller inte är helt tömda sorteras som farligt avfall och måste hanteras särskilt. I kvantiteter innebär detta nya farliga transporter och en destruktionsprocess som utförs av ett ackrediterat avfallshanteringsföretag.

BioPolymer+ kan hällas ut i diskhon och förpackningen är återvinningsbar.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.