Image

Brev till Folkhälsomyndigheten – Förslag om en reglering av hygienlösningar

Precis som lagkravet för automatiska brandlarm på platser som samlar elever, anställda och besökare, bör det finnas tydliga regler för att upprätthålla en grundläggande hygiennivå.

När människor samlas, interagerar, och delar arbetsplatser, mötesrum eller vistas på hotell, sker spridning av smitta genom både direkt och indirekt kontakt.

En bristfällig hygiennivå ökar risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

De som ansvarar för platser där människor samlas bör ta ansvar för att säkerställa en rimlig hygienstandard.

Under pandemin implementerade många företag olika former av hygienlösningar på grund av myndigheternas uppmaningar att öka handhygienen.

När dessa uppmaningar inte längre var aktuella och pandemin inte längre ansågs som samhällskritisk, och eftersom det inte fanns tydliga regler för att upprätthålla hygienlösningar, blev detta helt oprioriterat.

Bristen på underhåll, tomma dispenserbehållare och bristande rengöring av installationer blev ett faktum.

Idag är det inte ovanligt att hygienlösningar runtom i Sverige är i ett skamligt skick, vare sig det gäller butiker, hotell eller kontorsmiljöer. På hemsidor och i information från företagen marknadsför man säkra mötesplatser för kunden men i verkligheten saknas det ofta helt lösning för att skydda besökarna.

Detta utgör en betydande risk för många människor och borde istället regleras med krav och kopplas till ansvar.

En så viktig del av samhället som handlar om förebyggande av smittspridning bör inte vara helt oreglerad om det inte kan skötas på ett rimligt sätt.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.