Image

Mobilen innehåller 10ggr fler bakterier än toalettsitsen

Aftonbladet uppmärksammar problematiken med rena händer och en snuskig mobil.

Vi tar den med på jobbet, vid middagen, på resan till och med in på toaletten.

Studier har visat att mobiltelefonen innehåller 10ggr fler bakterier än toalettsitsen.

Med en Pocket Spray till hands är det lätt att rengöra telefonen och bli av med oönskade mikroorganismer.

Spraya framsida och baksida. Torka av med en bit papper.

https://www.livsstil.se/halsa/a/GM7lRx/sa-ofta-bor-du-rengora-din-telefon?save=GM7lRx

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.