Image

Alkoholfri desinfektion från Hygiene of Sweden används på Karolinska Universitetssjukhuset

Hygiene of Swedens handdesinfektion har under flera år använts i tryckkammaren på Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Nyligen har även ytor börjat att desinficeras med BioPolymer+ Alkoholfria Ytdesinfektion för att ge det medicinska teamet och patienterna en säker miljö ur smittspridnings perspektiv.

”Hygiene of Swedens Desinfektion BioPolymer+ har godkänts för att uppfylla standarderna och behoven hos HBO här på Karolinska Universitetssjukhuset. Produkten används i den dagliga verksamheten som en del av våra rutiner för hygien.”

Carola Lernbäck
Hyperbarmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Karolinska rankades tidigare i år som ett av de 10 bästa sjukhusen i världen.

https://www.karolinska.se/en/karolinska-university-hospital/news/2022/03/the-eighth-best-hospital-in-the-world/

I tryckkammare innebär alla VOC (Volatile Organic Compound), dvs. etanolbaserade produkter, en uppenbar risk för brand. I Italien 1997 dog 10 patienter i en olycka som orsakades av ett nytt städföretag som inte var informerat om riskerna med att använda alkohol i desinfektionsmedel i en högtrycksmiljö. 10 patienter och en sjuksköterska miste livet i olyckan.

Ref
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)65155-0/fulltext

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.