Image

Artikel om Hygiene of Sweden i LA BUSINESS

I det senaste numret av LA Business kan du läsa om Hygiene of Swedens innovation inom hållbara hygienlösningar – vår alkoholfria formula BioPolymer+.

Lär dig mer om problemen med traditionella etanolbaserade lösningar och att multiresistenta bakterier är ett större hot än en pandemi.

Intervju med Robert Löfgren, vd för Hygiene of Sweden.

För att läsa artikeln – klicka här och bläddra till sidan 25.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.