Image

Hygiene of Sweden lanserar koncept för svensk företagshälsovård

Svensk företagshälsovård ligger i framkant av att arbeta med förebyggande åtgärder för att skapa säkra arbetsmiljöer och förebygga långtidssjukskrivningar.

En sjukdag kostar i snitt (enligt Försäkringskassans kalkyl) ca 2300kr och leder till ökad risk för långtidssjukskrivning. Genom att öka handhygienen på arbetsplatsen kan man minska antalet sjukskrivningar. Ett systematiskt arbete för att öka smittskyddet och minska spridningen av bakterier och virus leder till en förbättrad arbetsmiljö som sin tur minskar sjukfrånvaro hos anställda och leder till ett friskare företag.

”Rutiner avseende desinfektion och att bekämpa smittspridning bör vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företag- behöver en policy avseende detta och som inkluderar kompetens, tjänster och utvalda produkter.

Som företagshälsa bör det vara lika naturligt att erbjuda sina kunder ett effektivt desinfektionsmedel som del i produkt-, tjänste- och kompetensutbudet precis som förstahjälpenutrustning, hjärtstartare, skyddsutrustning osv.

Under covid-19 pandemin har marknaden översvämmats av desinfektionsmedel och då framför allt produkter som bygger på hög koncentration av alkohol.

Alkohol har en mångårig historia avseende desinfektion och därför varit ett naturligt val i sjukhusmiljö och vid kirurgiska ingrepp.

Desinfektion och skydd mot framtida smittspridning i samhället ställer dock andra krav på desinfektionsmedel – det handlar utöver effektivitet även om miljö dvs hållbar produktion, förvaring, och användning samt säkerhet, yt- och hudanpassning för att undvika skador på golv, materiel och instrument.

Många har under pandemin också fått problem med torra händer och en sprucken och torr hud är svårare att hålla ren.”

-Dr. Lars-Göran Kjellin, Grundare Quality Care AB

Nu lanserar Hygiene of Sweden ett koncept för svensk företagshälsovård där företag kommer att erbjudas lösningar för att öka handhygienen för både besökare och personal på företag.

Ladda ner broschyren för svensk företagshälsovård här.

Vill ni bli kontaktade av en återförsäljare inom företagshälsan kontakta oss på sales@hygieneofsweden.com så kopplar vi ihop dig med en företagshälsa nära dig som erbjuder våra lösningar.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.