Image

Anders Karlsson nominerad i tidningen Aktuell Hållbarhet

Tidningen Hållbart har i sin årliga omröstning för Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste personer nominerat Anders Karlsson på Hygiene of Sweden som en kandidat.

”Hygiene of Swedens fokus har sedan starten varit att hitta hållbarare lösningar för ohållbara produkter som tex. alkoholbaserad desinfektion.

Vi har även satsat en helt plastfri tvållösning där kunderna helt utesluter plast i hanteringen av refill som koncentrat i kapslar som löses upp i vatten och skapar en skumtvål. Besparingarna för miljön är enorma både i frakt och lagring.  Transport och lagring av vatten är både dyrt och CO2 intensivt.

Det är kul att vårt arbete med att påverka beslutsfattare inom hållbarhet och inköp uppmärksammas då vi upplever att många företag inte har hunnit ifatt sin egen hållbarhetsstrategi som presenteras på hemsidan.

Eftersom vi fokuserar just på hygien och rengöringsprodukter blir det extra roligt att erbjuda företag att gå ifrån ”Green Cleaning” till att ta hållbara beslut även inom hygien och rengöring med smartare val av produkter baserade på grön bioteknik.”
– Anders Karlsson, Affärsutvecklare Hygiene of Sweden

Rösta eller läs mer om omröstningen på Aktuell Hållbarhets hemsida:

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/inte-for-sent-att-rosta-vilka-blir-sveriges-hallbarhetsmaktigaste-personer/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.