Image

Varning: Lämna inte alkoholbaserade handdesinfektionsmedel i bilen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att lämna alkoholbaserade handdesinfektionsmedel i bilen under en värmebölja på grund av den ökade risken för brand. När temperaturen stiger ökar avdunstningen och minsta gnista eller värmekälla kan antända etanolen.

En gnista kan skapas genom att öppna eller stänga en bildörr.

Att ha handdesinfektionsmedel i bilen är i allmänhet en bra idé, eftersom bakterierna finns och trivs i ett slutet område med förhöjd temperatur, men välj en alkoholfri version som inte skadar bilens interiör. Vissa geler, även om de inte appliceras på ytan, överförs till ratten och växelspaken – och skadar eller missfärgar ytan i slutändan.

Hygien Swedens handdesinfektionsmedel är ett säkert alternativ eftersom det är inte kan antändas och den skadar heller ej ytor.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.