Image

Tillbud på Kalmar Tingsrätt – Alkohol i ögat

I förra veckan skedde ett tillbud på Kalmar Tingsrätt. En i personalen fick alkogel i ögat.

Problemet har tidigare uppmärksammats av oss när Anders Karlsson på Hygiene of Sweden fick samma problem vid besök på en hygienkonferens på konferensanläggningen Happy Tammsvik.

Läs mer om händelsen här:

Problematiken har även uppmärksammats av Giftinformationscentralen under information om handsprit.

https://giftinformation.se/kemikalieregister/handsprit/

Enligt datasäkerhetsbladet för en alkoogel som tex. Liv75 är en av det allvarliga skadliga effekterna (Datasäkerhetsblad Version: 1.2.0):

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Åtgärderna vill tillbudet som rekommenderas i datasäkerhetsbladet är följande:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med (ljummet) vatten i flera minuter. Gnugga inte ögonen.

Vi förutspår ett ökat antal incidenter med alkogel installationer då det i spår av pandemin finns en mängd installationer på skolor, arbetsplatser och offentliga platser som:

⚠️  Har passerat utgångsdatum

⚠️  Saknar underhåll

⚠️  Är intorkade

Välj en alkoholfri lösning från Hygiene of Sweden för att

✅ Minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön

✅ Behålla lösningen flytande i behållaren och foam i handen, sprutar inte åt alla håll. Utan förtjockningsmedel blir det inte intorkad gel. 

✅ Orsakar ej allvarlig ögonirritation (Ref. Datasäkerhetsblad) 

Notering 

Kalmar Tingsrätt väljer nu alkoholfri lösning för handhygien då även golv har skadats av alkoholen samt att hanteringen av produkterna inte varit i linje med gällande regler för hantering av produkttypen.

Flera domstolar inkl. Högsta Domstolen har tidigare valt alkoholfri handdesinfektion.

För förslag hur detta kan se ut på er arbetsplats kontakta oss på alkoholfri@hygieneofsweden.com

Bilderna nedan har inget med händelsen att göra och är tagna på i det Biomedicinska biblioteket på Göteborgs universitet i samband med 2nd Nordic Seminar on Infection Control 2023. 

Tork är ett registrerat varumärke av Essity även om det även beskriver just vad som hänt.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.