Image

Svar i het (brandfarlig) debatt med Naturvårdsverket i tidningen Aktuell Hållbarhet

Här publicerar vi svaret på repliken i tidningen Aktuell Hållbarhet samt utredningen ”Förebyggande av uppkomst av avfall, korrekt hantering och sortering av förpackningar som innehåller eller innehållit etanol i avfallsledet” av vad som vi tolkar gäller enligt EU direktiven för hantering, bedömning och klassificering av farligt och ofarligt avfall av denna typ av förpackningar.

 

Senast repliken:

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/aterreplik-linjera-era-rad-med-ert-eget-agerande-naturvardsverket/

Länk till Naturvårdsverkets replik:

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/replik-reglerna-om-sortering-av-farligt-avfall-har-inte-andrats/

Länk till den ursprungliga debattartikeln:

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/avfall/felsorterade-alkogelforpackningar-ger-risk-for-brander-ny-lagstiftning-fran-arsskiftet-okar-riskerna/

Artikel från Näringslivets Producentansvarsförening i ämnet

https://npa.se/om-oss/nyheter/aktuellt/forenkla-regelverket-for-forpackningar-som-innehallit-farligt-avfall

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.