Image

Utbrott av E. coli på Elmia Mässan – Veckan efter årets stora städmässa

Hygiene of Sweden ställde ut på branschmässan Clean & Facility på Elmia den 18,19 Oktober.

Den 26:e oktober konfererade istället ett stort antal kommunchefer på Elmia.

Middag serverades på kvällen i mässans lokaler och över 100 kommunchefter blev sjuka. Symptomen var kräkningar, feber, diarré och huvudvärk. En av gästerna var Niclas Purfürst, miljö- och hälsoskyddsdirektör på kommunen. Niclas fick lindriga symptom, men hade kollegor som fick magsmärtor i upp till en vecka.

E. coli även kallad bajsbakterien sprider sig fort och smeknamnet har den fått för att den finns just i ändtarmen och i avföring. Spridning sker pga låg hygien i samband med tillverkningen av livsmedel eller vid serveringen.

Under besöket på mässan noterades en låg nivå på hygien. Inne på toaletten var 3 av 4 Tork dispensers ur funktion. I receptionen stod ensam 600ml flaska där nivån på vätskan var ungefär samma efter konferensen som när den började. Ingen gäst sågs använda produkten vid ankomst.

Antalet gäster på mässan uppskattas till några tusen.

Av dem som till tillhör gruppen som tänker på smittspridning vill ingen trycka på en pump som alla andra tryckt på innan de desinficerat händerna.

Av dem som tillhör gruppen som som inte tänker på smittspridning är det naturligt ingen som använder hygienprodukter.

Summan blir alltså väldigt nära 0 av dessa två grupper användare.

Den ologiska slutsatsen

Ingen vill använda hygien.

Vi  demonterar all hygien alternativt lämnar något symboliskt för gäster som annars kommer att fråga efter det.

Den logiska slutsatsen

Kan vi presentera hygien på ett bättre sätt? Vad skulle öka användningen för hygienprodukterna?

Under pandemin flyttade hygienlösningar som ser mer ut att höra hemma inne på en toalett ut i de finaste receptionerna och entréerna i Sverige.

Hygien är lågt prioriterat och det tycker vi på Hygiene of Sweden är märkligt då sambandet mellan hygien och att vara frisk inte kan bli tydligare.

Att tänka på för att öka hygienen genom ökad användning på en mötesplats

✅ Fräscha, touch free helst brandade lösningar så det blir en del av konceptet

✅ Välj alkoholfritt, fler använder något som inte svider, sticker i näsan och irriterar huden

✅ Placering i samband med entréer och matsalar, information om en god hygien och vad som erbjuds

Vid ytdesinfektion visar Hygiene of Swedens formula BioPolymer+ effekt även efter 30 dagar mot e.coli på en behandlad yta

Att erbjuda en låg nivå på hygien utsätter gäster för onödiga risker att bli sjuk. Ett av FN:s hållbarhetsmål handlar om att vara frisk och ett annat om just handhygien. Anledningen är de stora utsläppen som är kopplade till att behandla sjukdomar.

Läs mer om E. coli bakterier och hur man skyddar sig på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-tarmen/

Artikel i Aftonbladet om utbrottet på Elmia:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y6BnAe/matforgiftning-i-jonkoping-prover-till-karolinska

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.