Image

Prisjämförelse Desinfektionsmedel – Vad kostar det per liter?

På marknaden finns det en uppsjö av olika desinfektiosmedel.

”Vad kostar det?”

Är en av våra vanligaste frågor efter presentationer av BioPolymer+.

Prisjämförelsen per liter är lite svår att göra jämfört med tex. etanol då

 • Etanol tog helt slut och inte fanns under delar av pandemin
 • Innan etanolen tog slut sköt priserna i höjden
 • Alla tillverka etanol och marknaden svämmade istället över av ett överskott
 • Bunkring för att säkra sin egen överlevnad förknippas med kostnader i bla lager
 • När etanolprodukter börjar gå ut i datum blir det *väldigt* dyrt att destruera och istället skänker elller säljer man detta parti hellre för några kronor för att slippa kostnader

Vi tagit fram ett underlag för inköpare och upphandlare som beskriver de parametrar som kan vara intressanta vid inköp.

 • Fungerar produkten i samma spektrum, dvs är effektiv mot de bakterier och virus som man vill skydda sig mot
 • Finns den tillgänglig vid pandemier?
 • Är det andra kostnader förknippade vid hanteringen av produkten (ADR transporter, krav på branklassade skåp)
 • Skapar produkten behov av ytterligare inköp (Tex. handkräm)
 • Förstör produkten material som golv eller instrument som får en kortare livslängd och blir en det av TCO (Total Cost of Ownership)
 • Om produkten går ut i datum, är det destrueringskonstader förknippade med att hantera avfallet?
 • Är produkten klassad som farligt avfall och behöver återvinnas med speciella krav på transporter och destruktion som kostar pengar?
 • Täcker försäkringen om det uppstår tex. brand när produkten hanterats i verksamheten?

Hygien är billigt.

Oavsett i princip vilken produkt man väljer handlar det om ören per ren hand. Köper du BioPolymer+ hos en ÅF som säljer för rekommenderat pris 88kr / liter och en dispenser ger 1000 doser foam per liter blir kostnaden 4,4öre / ren hand.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.