Image

Stockholm Hernia Center desinficerar med Hygiene of Sweden

Som sjukvårdspersonal är det viktigt att arbeta på en sanerad arbetsplats för att upprätthålla en säker och hälsosam miljö för både vårdpersonal och patienter. En desinficerad arbetsplats hjälper till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, vilket är särskilt viktigt inom sjukvården där patienterna kan ha ett försvagat immunförsvar och är sårbara för infektioner.

En sanerad arbetsplats minskar också risken för postoperativa sårinfektioner, som kan vara allvarliga och potentiellt livshotande. infektioner kan leda till förlängd sjukhusvistelse, ökade vårdkostnader och i allvarliga fall till och med till döden.

Det är viktigt att upprätthålla en hygienisk arbetsplats, inte bara för att följa hälso- och säkerhetsföreskrifter och standarder, utan också för att främja en positiv bild av kliniken.

”Patienter och deras familjer förväntar sig en ren och säker miljö när de söker vård, och en ren och sanerad klinik bidrar till att säkerställa deras förtroende för oss som vårdgivare.

På Stockholm Hernia Center har vi valt Hygiene of Sweden som vår favoritleverantör av desinfektion för både händer och ytor. Vi anser att en alkoholfri lösning med långtidsskydd är ett modernare och effektivare sätt att skydda våra patienter, vår personal och vår utrustning, som är känsliga för lösningsmedel.”
– Anders Olsson, kirurg och VD, Stockholm Hernia Center

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.