Image

Spola kröken – välj alkoholfri handdesinfektion

Ett av Sveriges mest populära reklamkampanjer genom tiderna ”SPOLA KRÖKEN” kommer nu i ny tappning.

Hygiene of Sweden fortsätter Systembolagets viktiga arbete med att sprida budskapet om att minskad konsumtion av sprit förbättrar folkhälsan.

Denna gången gäller det att spola kröken på händerna.

Under pandemin har många händer badat i alkohol vilket resulterat i torra, spruckna händer och irriterad hud.

Hygiene of Sweden vill nu upplysa fler människor om  att det finns ett alkoholfritt alternativ för att rengöra händerna från oönskade bakterier och virus.  Ett alternativ som dessutom fungerar bättre och under en längre period än alkohol som avdunstar efter några sekunder.

Alla vet att en god hälsa startar med rena händer. Men om det som serveras som handhygien till händerna svider, sticker och luktar illa undviker många det och följden blir en lägre nivå på hygienen på restauranger, hotellet, kontoret osv.

Precis som SPOLA KRÖKEN var långt före sin tid med kampanjen som avslutades 1988 (Samma år som alkohol klassificerades som cancerogen klass 1 tillammans med tobak) har Hygiene of Sweden långt innan pandemin beskrivit problematiken med att använda ett lösningsmedel som etanol på händerna.

Alkohol skadar huden på våra händer som är en av våra känsligaste delar på kroppen. Huden är också en naturlig del av vårt immunförsvar.

Gällande konsumtionen av alkohol har man nu kommit ännu längre fram i forskningen.

Även ett lågt intag av alkohol ökar risken för cancer och i EU har sedan en tid alkoholprodukter behövt en märkning där det framgår att den är cancerogen. Sveriges riksdag har tillsatt en utredning för att undersöka om detta även bör göras i Sverige.

Riksdagens utredning pågår och Hygiene of Sweden har skickat förslag på att även alkoholbaserad handesinfektion bör tas med som märkningspliktig då del en del brukare av alkohol idag berusar sig på alkogel samt att huden är kroppens största organ och absorberar det vi stryker på den.

Riksdagens utredning:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_HA021771

Det är inte bara hälsofördelar med att undvika alkohol. Det är även en mycket energikrävande framställning av etanolen samt stora onödiga utsläpp av CO2 genom hela produktionen av alkohol pga det krävs ca 12kg majs för att framställa 1 liter etanol. Gödningsmedel, Besprutning av bekämpningsmedel, skörd med traktorer som går på diesel, tunga transporter som ADR klassas, speciell hantering pga brandrisk, destruering av utgångna produkter osv.

Som en del av Sveriges miljömål har beslut om en giftfri miljö tagits. Där ingår att utesluta, undvika och minimera användandet av farliga kemikalier för att minska belastningen på miljön runt oss. Läs mer om detta hållbarhetsarbetet på:

Riksdagens definition av miljömål

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/Folkhälsan, miljön, ekonomin och händerna är stora vinnare av att välja alkoholfritt.

Läs jämförelse mellan alkogel och Hygiene of Swedens alkoholfria handdesinfektion BioPolymerplus.
Säljmaterial och merchandise

Kampanjen kommer att gå online, i butiker hos återförsäljare, outdoor och på liknande sätt som den gamla goda kampanjen med pins, t-shirts och merchandise.

SPOLA KRÖKEN med den nya designen och flaskan är ett registrerat varumärke hos PRV sedan mars 2023.

Följande är ett axplock av kommande kampanjer från Hygiene of Sweden

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.