Image

Språkets makt kapar en hel bransch

Språket är ett kraftfullt verktyg som vi använder för att kommunicera med andra, och de ord vi väljer att använda kan ha en djupgående effekt på våra tankar och beteenden. Det är inte bara vad vi säger, utan även hur vi säger det som kan påverka vårt beslutsfattande och vår världsbild. Ett exempel på detta är användningen av ordet ”Purell” i stället för ordet desinfektion.

Purell är ett varumärke för handdesinfektionsmedel som har blivit synonymt med desinfektion. Ordet ”Purell” har blivit så inarbetat i vår vokabulär att det har ersatt ordet ”desinfektion” i många situationer. Det kan tyckas vara ett harmlöst substitut, men den kan faktiskt ha en betydande inverkan på vår uppfattning om renlighet och hygien.

När vi hör ordet ”Purell” tänker vi direkt att det är det enda sättet att desinficera händerna. Denna association har förstärkts genom åratal av reklam och marknadsföring från Purell-företagets sida.

I Sverige är det vanligt att använda ordet ”sprita händerna”, vilket ungefär betyder ”ta sprit på händerna”. Denna fras används fortfarande även av läkare och yrkesverksamma. Det kanske inte är ett specifikt varumärke, utan en enda metod som gör alkohol synonymt med desinfektion.

Vad är problemet frågar du!?

Alkohol är INTE det enda sättet att desinficera. Alkohol är inte ens så effektivt. Det är långt ifrån hållbart. Alkohol har ett antal nackdelar med skadad hud och förstörda ytor. Dessutom är det en brandfara och något som ofta stjäls och konsumeras för att bli berusad.

Sanningen är att de alkoholbaserade desinfektionsmedlens prestanda, jämfört med andra alkoholfria desinfektionsmedel, i bästa fall är dåliga. Ett blindtest som vi nyligen genomförde visade att 94 % föredrog alkoholfria desinfektionsmedel för händerna.

Tyvärr har människor inte haft en chans att upptäcka bättre sätt att desinficera på grund av användningen av en specifik form av språk. Slutresultatet av denna överanvändning av alkohol är att människor helt undviker att desinficera sina händer. Det innebär att vi riskerar att sprida bakterier och virus på grund av att vi använder ett felaktigt språk.

Vi bör vara medvetna om de ord vi använder, särskilt när de motverkar oss själva, vår hälsa, vår ekonomi och miljön.

Ordet ”desinfektion” är neutralt och skapar en sinnesstämning där det finns utrymme för mer innovativa och effektiva desinfektionsmedel som är mindre skadliga för dig eller miljön.

Det är anledningen till att vi har tagit initiativ till att kontakta det svenska språkinstitutet för ett ändringsförslag när det gäller språkbruk och definitioner kring desinfektion.

Sammanfattningsvis kan de ord vi använder ha en djupgående inverkan på våra tankar, beteenden och uppfattningar. Subtila förändringar i språket kan påverka vårt beslutsfattande och forma vår världsbild. Det är viktigt att vara medveten om de ord vi använder och de associationer de bär på, så att vi kan göra välgrundade val och kommunicera effektivt med andra.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.