Image

Rapport blindtest Alkohol vs Alkoholfri foam hos AFRY i samarbete med ISS

Under tre dagar i juni genomfördes ett test på AFRYs huvudkontor.

I samarbete med ISS,  som är ansvariga för Facility Management i byggnaden, fick ingenjörerna på ARFY testa alkohol skum (den befintliga lösningen i byggnaden) och alkoholfritt skum. Detta i ett blindtest där deltagarna sedan valde vilken lösning man föredrog genom att scanna en QR kod och anonymt lämna sitt svar.

Syftet var att undersöka hur många som skulle välja att använda en alkoholfri lösning om det erbjöds istället för traditionell spritbaserad desinfektion.

Att erbjuda en lösning för hygien som så många som möjligt använder ökar hygienen och minskar smittspridningen på ett kontor.

Ladda ner rapporten för mer detaljer och hur testet genomfördes.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.