Image

Snart börjar säsongen för vinterkräksjukan

Årets säsong för vinterkräksjukan börjar snart.

Marie-Louise Danielsson Tham, Professor inom Livsmedelshygien berättar i nyheterna om att man snart väntar sig de första fallen.

Vinterkräksjukan sprider sig snabbt och det är inte ovanligt att hela skolor får stänga igen efter utbrott.

Läs mer i vår artikel om vinterkräksjukan hur du kan minska risken för att bli smittad:

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.