Image

Nu tändas tusen juleljus – och skapar lätt onödiga risker för brand

På Malmömässan förra veckan samlades ett 50-tal av regionens kyrkor för ett Event. Vid ett bord för konferensfika stod ett levande ljus brevid en alkogel flaska.

Många förknippar uppenbarligen inte en hygienprodukt med brandfara. Oavsett innehåll, trots varningssymbolerna.

Alkohol vid hög % är mycket lättantändlig vätska som brinner med en osynlig låga. Vätskan är även flyktig, dvs omvandlas till gas i rumstemperatur och kan så även antändas av  tex. gnistbildning från statisk elektricitet.

Med mycket folk i lokalen, hög ljudvolym och fokus på annat blir det en uppenbar risk för liv. Blandad publik i både ålder och förmåga att förflytta sig snabbt gör att onödiga risker borde strykas helt.

Var rädda om varandra och välj ett alkoholfritt alternativ för att eliminera riskerna för olyckor denna julen!

Övriga noteringar

Produkten saknade bäst föredatum och var importerad från Kina. Pipen var igentorkad. Produkten var alltså ej fungerande,  ej märkt enligt regleverk (utgånget datum?) samt ett ohållbart val i kvadrat. Både fossilintensivt framställd och importerad från fjärran öst. 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.