Image

Ny kampanj ”Visste du att?” – Kunskap är nyckeln

Vårt uppdrag att utbilda människor om vikten av rena händer är både viktigt och roligt. Vi inser utmaningen med att göra handhygien till ett intressant ämne, då det inte alltid är på tapeten, såvida det inte är fråga om en pandemi eller ett sjukdomsutbrott. Då skulle diskussionen redan ha startats för att undvika det. Kunskap är det vi identifierat som nyckeln till bättre hygien.

De flesta av oss har hört våra föräldrar säga ”tvätta händerna” under uppväxten. Men när vi flyttar hemifrån blir det någon annans ansvar att förstärka denna vana. Vi strävar efter att vara en inspirerande källa för denna övergång.

Har du tvättat händerna? – Okänd mamma

Genom att prioritera rena händer upprätthåller vi inte bara vår egen hälsa utan påverkar också välbefinnandet hos dem omkring oss på ett positivt sätt.

Låt oss göra rena händer till en daglig vana, och nu gör vi det också hållbart.

Vi presenterar vår nya höstkampanj, ”Visste du?” av Hygiene of Sweden. Kampanjen kommer att spridas via våra distributörer, partners, onlinemedier och sociala plattformar.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.