Image

IFMA utlyser tävling för innovationer – Hygiene of Swedens bidrag

Har ni en innovation som kan revolutionera FM branschen? Gör då som oss på Hygiene of Sweden och anmäl er då till IFMA:s tävling för innovationer. Sista ansökningsdag 5:e oktober.

https://ifma.se/events/ifma-innovationspris
Hygiene of Swedens ansökan till IFMAS innovationspris Stockholm 2023-09-04

Rena händer – men till vilket pris?

På huvuddelen av alla arbetsplatser i Sverige idag hanteras stora mängder etanol i spår av pandemin för att erbjuda anställda och gäster en förhöjd nivå av handhygien.  Detta görs i linje med råd från bland annat Folkhälsomyndigheten och för att minska sjukfrånvaron.

Vår innovation ger lösningen på ett antal problem för arbetsplatserna som man i regel ej uppmärksammat gällande alkohol. Detta tror vi beror på att alkoholen distribueras via 600ml fyrkantiga handhygienflaskor.

Vi har vant oss vid hanteringen av alkohol som en del av vardagen under kampanjerna med de mjuka budskapen ”visa hänsyn”, ”vi bryr oss”, ”rena händer är ett sätt att visa omtanke” osv.

Hade kemikalierna istället stått i svarta dunkar med de varningstecken som skall framgå på alla alkoholförpackningar eller i Absolut Vodka flaskor hade problematiken blivit mer uppenbar.

Oavsett förpackning gäller samma problematik gällande brand, explosion och missbruksrisk. Då handhygienprodukter dessutom innehåller dubbla % alkohol jmf med absolut vodka och de dessutom är mycket mer lättantändliga. De avdunstar (sk VOC) i högre grad och är mer berusande.

Rena händer är viktigt på arbetsplatsen. Låg smittspridning innebär lägre sjukfrånvaro.

Med vår alkoholfria teknik blir även Norovirus (som utvecklar vinterkräksjukan) ett minne blott.

Hållbarhet

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det fullkomligt ohållbart att rengöra händerna med etanol. Destillering är en mycket energikrävande process. Alkohol är en substans som både tar fossila bränslen, mycket energi och specialtransporter och brandklassade skåp i anspråk vid framställning och hantering.

Dessutom, vid användning av handsprit torkar både händer och material ut. Detta ser man både i entréer på golvet och på textilier och inte minst antalet handkrämer som står överallt på toaletter, i selecta maskinerna på Stockholm Central och ökningen av försäljningen via Apotek.

När förpackningen anses vara förbrukad eller ha gått ut i datum skall den hanteras som farligt avfall och destrueras. Detta ser vi inte heller genomföras utan det man tycker är tomma förpackningar sorteras som vanligt avfall eller efter utgångsdatum. En alkogel flaska skall sköljas ur med vatten innan den sorteras som plast för återvinning.

Med vår innovation, alkoholfri handhygien, blir återvinningen korrekt och man behöver inte hantera något farligt avfall. Går bäst före datumet ut på etanol, vilket det gör när stora lager som anskaffats under pandemin förblir oanvänt, då måste alkoholen destrueras. Vår produkt är inte farligt avfall eller behöver destrueras.

Med vår lösning i BAG-IN-BOX används 86% mindre plast. Inga fler farliga transporter. Inga krav på brandklassade skåp vid förvaring.

Gäller er brandförsäkring?

Vi har frågat försäkringsbolagen. Här är svaret.

”Brand är något som ingår i våra företags/fastighetsförsäkringar. Dock inte om det förvaras brandfarliga ämnen i lokalen.” – Danny, Folksam.

Idag gäller ingen försäkring fullt ut hos de största svenska försäkringsbolagen (IF, Länsförsäkringar, Folksam, Skandia, DINA)  för ersättning vid brand om mycket brandfarlig vätska hanteras utanför MSB:s regler för förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva vätskor.

Med alkoholfri desinfektion gäller även försäkringen vid brand.

ALKOHOLFRITT PÅ ARBETSPLATSEN

I broschyren Alkoholfritt på arbetsplatsen har vi adresserat de problem som vi tycker är mest relevanta för de som överväger ett alkoholfritt alternativ för både hållbarhet och en bättre arbetsmiljö.

Detta i linje med riksdagens miljömål ”Giftfri Miljö”. Läs mer på https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/

Rena händer är viktiga för låg smittspridning. Nu finns ett  hållbarare, alkoholfritt, alternativ.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.