Image

Möt oss på den nordiska konferensen om hållbar sjukvård den 11 oktober i Malmö

Den årliga konferensen om hållbar hälso- och sjukvård kommer att hållas på Malmö Arena den 11 oktober.

Hygiene of Sweden visar och introducerar miljövänliga lösningar för handhygien, ytdesinfektion och miljömedveten städning utan användning av engångsplast.

Besök vår monter för gratis prover.

https://nordicshc.org/conference.html

https://www.malmoarena.com/

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.