Image

Hygiene of Sweden ansöker om registrering i Italien som PMC för BioPolymer+

Den italienska marknaden för biocidprodukter regleras av det italienska hälsoministeriet. 21:a oktober har Hygiene of Sweden ansökt om registrering både i produkttyperna PT1 (händer) och PT2 (ytor) för den italienska marknaden.

När produkten har godkänts kommer den att finnas tillgänglig för både den professionella sjukvården och den privata marknaden.

Handläggningstiden för ansökan beräknas till 12 månader, eftersom det krävs flera tillfällen för att kontrollera den dokumentation som lämnas i ansökan.

”En hög nivå av handhygien är det absolut mest effektiva sättet att förebygga och motverka spridningen av oönskade bakterier och virus. Italien drabbades hårt av COVID-19-pandemin och vi tror att vår produkt skulle vara ett bra tillskott på marknaden eftersom vi ser mestadels produkter med en enda aktiv substans som alcogel med en mycket hög koncentration av etanol på marknaden idag. Vår antibakteriella teknik med dokumenterad långtidseffekt kommer att ge en ökad infektionsprevention.” – Anders Karlsson, VP International, Hygiene of Sweden

Ansökan har förberetts under en längre tid eftersom myndigheterna har ställt mycket specifika krav. Ett kliniskt stabilitetstest (CIPAC MT 46.3) genomfördes för att uppfylla hälsovårdsministeriets krav.

Läs mer om det italienska regelverket på det italienska hälsoministeriets webbplats.

https://www.salute.gov.it/portale/home.html

BioPolymer+ har registrerats av biocidmyndigheterna i 15 länder direkt av Hygiene of Sweden eller via en lokal distributör och uppfyller direktiven i ytterligare ett dussintal länder.

Aktiva registreringar

Sverige, USA (FDA), Indien (FDA), Thailand, Estland, Litauen, Norge, Tyskland, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Kroatien, Ungern, Schweiz, Kuwait

Pågående registreringar

Italien, Spanien

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.