Image

Dermatologiskt testad formula

Våra fingertoppar är känsligare än vi någonsin kunnat föreställa oss. De sensoriska neuronerna precis under huden kan känna av beröring, vibrationer, tryck, smärta och mycket annat. Bara våra händer har över 10 000 av dessa neuroner.

Vissa har känsligare händer än andra, och om man använder traditionella handdesinfektionsmedel som bygger på en stark kemisk reaktion, t.ex. oxiderande ingredienser (väteperoxid) eller ett lösningsmedel (etanol), kan det skada huden och orsaka irritation.

BioPolymer+ har utvecklats med känslig hud i åtanke. En ej upplösande, icke-oxiderande formula som ligger kvar ovanpå huden.

Om du har känslig hud kan du prova produkten genom att applicera en liten mängd skum eller spray på ett litet område för att se om det finns någon överkänslighet.

En viktig faktor för ett effektivt smittskydd på en arbetsplats är hur stor andel av de anställda och besökarna som använder de tillgängliga lösningarna för handhygien.

Genom att erbjuda en formula som är dermatologiskt testad sänks barriären för vilka som kan använda produkten. Detta gör att en högre %-andel av arbetsplatsen använder handdesinfektion som i sin tur ökar det viktiga arbetet med strategisk infektionsprevention.

Ref.

https://www.sciencealert.com/our-fingertips-have-a-secret-weapon-that-makes-them-remarkably-sensitive-to-touch

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.