Image

Hygienbolaget – Vi har blivit som Systembolaget fast inom hygienbranschen

Vi ser många likheter i vårt arbete med hur Systembolaget arbetar för ett minskat alkoholmissbruk. Systembolaget äger monopolet. Vi arbetar istället mot ett monopol.  Vi pratar om etanolmonopolet eller ”alkoholmaffian” som den handfull bolag som tillverkar alkoholbaserade produkter för handhygien internt kallas inom kemikaliebranschen.

Handdesinfektion upphandlas inte på funktion. Det upphandlas i %. Upphandlingsenheterna har redan beslutat att etanol ska användas för desinfektion. Det finns inget utrymme för innovation. Mer än ett lägre pris än tidigare upphandling.

Man ska helt enkelt

”SPRITA HÄNDERNA”.

Yttrycket säger allt. En kemikalie har lyckats bli en del av ett uttryck för att desinficera händerna. Ett språkmissbruk.

När man förr använde klor för att desinficera händerna hette det inte att man ”klorerade händerna” utan att man desinficerade händerna. Med spriten som lösningen av alla våra problem, både mentala och mikrobiella,  blir uttrycket ”sprita händerna” en del av lösningen och vi kan istället fundera på annat än innovation.

Förutom när det blir ett utbrott av tex Clostridioides difficile infektion inom vården. Då behöver vi gå tillbaks till kloret på grund av alkoholens låga antibakteriella effekt.

Vården är tonsättande för övriga delar av samhället gällande hälsofrågor. Därför kan man förvänta sig ett större krav på utvärdering av innovationer och ifrågasättande av etablerande standarder än att bara följa protokoll som tidigare inköpare följt. Ingen inom svensk vård idag har valt att använda alkohol för desinfektion. Det gjordes långt innan de kom till sitt arbete. Man har valt att fortsätta en 100-årig vana. Det är lätt att göra samma sak som alltid gjorts och ingen blir ifrågasatt, det finns inga risker eller konflikter. Men inte heller någon innovation. Allt förblir som det alltid varit. Tills det blir ett nytt utbrott av något virus som inte alkohol kan stoppa, som tex. Coronavirus.  Om smittan inte inte endast är luftburen. Vi får ändå konstatera att det blev en planetär spridning av COVID-19 trots att vi använde all tillgänglig handsprit som fanns på planeten. Förutom det som en del bunkrade, som ville leva två veckor längre än oss andra.

Bunkringsbeteendet har inget med hållbarhet eller inkluderande samhällen att göra. Det handlar om att förbruka enorma resurser i onödan, att tillverka produkter som kostar miljöresurser att framställa och som när de går ut i datum direkt deponeras. Dvs inte ens linjär enkonomi. Produkten används inte en enda gång det blir alltså en olinjär ekonomi. Och nu skall vi alla bli ciruklära. Vi måste först sluta med olinjär ekonomi.

Alkohol är dokumenterat både dåligt för hälsan och miljön. Oavsett om den dricks eller smetas in på huden. Konsumtionen är hög och skadorna både på inre organ även på yttre organ som huden är väldokumenterade. Huden är nämligen kroppens största organ och ett av våra känsligaste sådana. Med 3 olika lager (överhuden, läderhuden och underhuden) fyller huden flera funktioner. Reglering av temperaturen, fuktbevarande, känsel, produktion av D-vitamin, reglering av vätskebalans men inte minst – ett skydd mot infektioner. 

Det är därför av yttersta vikt att vi vårdar vår hud och behåller den intakt. Som en del av vårt naturliga immunförsvar.

När vi arbetar med att fasa ut etanol inom handhygien för ett fossilfritt Sverige arbetar Systembolaget med en ansvarsfull marknadsföring av sprit.

  • Vi erbjuder båda ett alkoholfritt alternativ
  • Vi pratar skit om det vi själva säljer (i vårt fall generellt om farliga kemikalier)
  • Vi uppmanar kunder till att inte bunkra stora lager
  • Vi pratar med kunder om en lagom konsumtion

Spriten köps för att lösa ett problem. Antingen för att bli av med bakterier eller för att bli av med ångest och bli glad och tänka lite mindre på våra problem.

När man presenterar en alkoholfri lösning för handhygien blir en del kunder först lika irriterade som man kunde förväntat sig att någon blir om man sagt att alkohol inte är bra att dricka. En organisation för Anonyma Alkogelbrukare borde därför startas för att komplettera den traditionella AA organisationen.

Spriten har fått ett konstigt privilegium – att aldrig behöva ifrågasättas. Det fungerar alltid, oavsett utgångsdatum, att den avdunstar inom sekunder och dessutom torkar ut huden och skapar sprickor.

Fungerar er produkt lika bra som handsprit? Har blivit vår vanligaste fråga.

Vi vill att den ska fungera bättre. Vi tycker inte att handsprit varken varit till hjälp mot spridningen av COVID-19 som fick en total spridning och har ingen eller låg effekt mot komplexa virus tex. Norovirus som utvecklar vinterkräksjukan. Vi vill istället jämföras med något mer effektivt.

Vi har därför återlanserat kampanjen SPOLA KRÖKEN och gjort om flaskan till en 600ml pumpflaska. Systembolaget borde fasa ut alkogelen i sina butiker, då det finns alkoholfria alternativ och det dessutom inte skapar ett beroende av hudkräm.

Spola kröken. Nu även på händerna.

Så här ser första produktionen av kampanj material ut för butiksexpo.

 

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.