Image

En god hygien förhindrar att afrikansk svinpest sprids

 

Överföring och förebyggande av ASF

ASF är mycket smittsamt och kan få allvarliga ekonomiska och ekologiska konsekvenser.

I de afrikanska ursprungsländerna överförs viruset huvudsakligen av fästingar, men i Europa sprids det genom direkt och indirekt kontakt med infekterade djur och kontaminerat material.

Strikta hygienåtgärder är avgörande för att förhindra utbrott av afrikansk svinpest, och det är viktigt att följa lokala bestämmelser och riktlinjer.

Hygienrutiner för att minimera risken för ASF

  1. Undvik att röra vid kadaver från potentiellt infekterade galtar.
  2. Upprätthålla en hög personlig hygienstandard.
  3. Tvätta och desinficera utrustning som används i naturen, t.ex. skor, kläder, verktyg och fordon.

Effektiviteten hos BioPolymer+ antibakteriell lösning

ASF är känt för att vara lätt att inaktivera, och BioPolymer+ innehåller en aktiv substans (DDAC) som är effektiv mot höljeförsedda virus som ASF.

BioPolymer+ lämnar en transparent beläggning på ytor med dokumenterad virusskyddseffekt över tid och slitage.

Hygienprodukter från Hygiene of Sweden för utomhusbruk

    • Spray för fickor, 20 ml: En bärbar produkt som är lämplig för desinfektion på språng.
    • Våtservett: Våtservetter indränkta i antibakteriell formula för desinfektion av ytor och utrustning.
    • Elektrostatisk applicering: Använder en ryggsäck eller pistol för att effektivt applicera desinfektionsmedel på större ytor, fordon och kläder, vilket minimerar risken för korskontaminering.

Dessa rekommendationer betonar vikten av hygienåtgärder för att förhindra spridning av ASF och lyfter fram effektiviteten hos Hygiene of Sweden produkter när det gäller att upprätthålla hygien, särskilt i utomhusmiljöer.

Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser när sådana förebyggande åtgärder genomförs.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.