Image

Den 5 maj är ”Hand Hygiene Day”: Varför rena händer är viktiga

Hand Hygiene Day firas varje år den 5 maj under ledning av Världshälsoorganisationen. Denna dag är tillägnad att öka medvetenheten om vikten av rena händer och att främja god handhygien.

Handhygienens historia

Begreppet handhygien kan spåras tillbaka till de gamla grekerna och romarna, som insåg vikten av rena händer för att förhindra spridning av sjukdomar. Det var dock inte förrän på 1800-talet som handhygien blev en allmänt accepterad praxis inom sjukvården.

År 1846 observerade den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis att dödligheten på förlossningsavdelningar var mycket högre bland kvinnor som vårdades av läkare och läkarstudenter än bland kvinnor som vårdades av barnmorskor. Han upptäckte att läkarna och studenterna inte tvättade händerna mellan patienterna och att detta orsakade spridningen av barnsängsfeber. Semmelweis införde handtvätt med klorerat kalkvatten, och dödligheten på avdelningen sjönk avsevärt.

Sedan dess har handhygien blivit en grundläggande del av förebyggande och kontroll av infektioner i medicinska miljöer. Under de senaste åren har vikten av handhygien uppmärksammats även utanför det medicinska området, eftersom det är ett enkelt och effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar i vardagen.

Varför handhygien är viktigt för den allmänna hälsan

Rena händer är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Våra händer är ständigt i kontakt med bakterier som kan orsaka sjukdomar som förkylning, influensa och gastroenterit. Faktum är att 8 av 10 gånger vi blir sjuka är det från våra egna händer.

Regelbunden handtvätt med tvål och vatten eller användning av handdesinfektionsmedel kan förhindra spridning av bakterier och minska risken för att bli sjuk. Handhygien är särskilt viktigt under förkylnings- och influensasäsongen och vid utbrott av smittsamma sjukdomar som COVID-19.

Handhygien är också viktigt i medicinska miljöer, eftersom det kan förhindra spridning av infektioner bland patienter och vårdpersonal. Vårdrelaterade infektioner är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet, och korrekt handhygien kan minska förekomsten av infektioner.

Handhygiendagen är en påminnelse om vikten av rena händer för att upprätthålla en god hälsa. Regelbunden handtvätt och sanering kan förhindra spridning av bakterier och minska risken för att bli sjuk. Låt oss alla göra det till en vana att tvätta händerna ofta och ordentligt, inte bara på handhygiendagen utan varje dag.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.