Image

Apoteket uppdaterar sina beskrivningar av farliga kemikalier (alkogel) efter en del av vår #THINKGREEN kampanj

Farliga kemikalier stannar kvar både i naturen och i samhället. Vi uppmärksammar regelbundet missförhållanden i verksamheter under olika delar av livscykeln av farliga kemikalier. Många känner inte till regelverken som är centrala för att få till en utfasning.

I januari skickade vi ut ett meddelande till de stora återförsäljarna av alkoholbaserade desinfektionsprodukter i Sverige och uppmärksammade dem om stora brister i marknadsföringen som en del av vår kampanj #thinkgreen.

Läs mer om THINK GREEN här: www.hygieneofsweden.com/sv/thinkgreen

Apoteket AB har efter det uppdaterat sin hemsida. Man kunde frågat oss om råd för det är fortfarande en serie fel men lite bättre. Alla vill jobba inhouse, vi förstår det. Problemet är när problemen kom från inhouse att det inte är så lätt att rätta till.

Apoteket marknadsför på hemsidan sin egen alkogel som:

  • Effektiv mot Corona virus – Det kan diskuteras tycker vi. Skall vi använda ÄNNU mer sprit vid framtida pandemier av virus?
  • Återfuktande – Men en ofta köpt produkt tillsammans är försvarets hudsalva = dubbel försäljning men också dubblad konsumtion och större utsläpp.
  • Doftfri efter avdunstning, det är ju just avdunstningen om gör att etanol stinker så starkt. Menar man att något skulle dofta som inte avdunstar längre? Det går ju inte, då är det ju kvar på handen som tex. vår teknik.
  • Virusdödande gel som inte klibbar efter avdunstning. Det är ju inte gelsubstanserna som avdunstar så det låter otrolig att den inte klibbar men ok. Virus lever inte så därför går de inte att döda. Virus går att inaktivera så att de inte kan infektera celler.

Det står vidare att den är OK för ammande och gravida.

Det nya förslaget på faromärkning av etanol innehåller Lact. H362 (Påverkan av spädbarn genom bröstmjölk).

Rekommendationen bör strykas.

Huden är ett organ och absorberar det vi stryker på. Varningarna gäller ej endast när alkohol dricks utan för kemikalien oavsett hur man kommer i kontakt med molekylerna.  De nya farorna bör gälla redan i Sverige i enlighet med CLP:s föreskrifter om att nya dokumenterade faror från trovärdiga källor skall presenteras för kunder. 

Enligt föreskrifter från Kemikalieinspektionen med stöd i Europeiska REACH lagstiftningen och CLP förordningen ska alla faror med en kemikalie framgå vid köptillfället till privatpersoner. Det borde det även göra vid försäljning till verksamheter. I en ny uppdaterad version av CLP förtydligas detta och det blir då obligatoriskt för handel i alla led oavsett kundtyp.

Kemikalieinspektionen rekommenderar att farosymbolerna visas istället för endast text. Detta bör Apoteket följa som marknadsledare. (I bilden är det ett montage där vi lagt till en farosymbol, det borde finnas två samt borde fler faror beskrivas).

Det är vidare inte endast innehållet som skall klassificeras som farligt avfall om det finns rester kvar i förpackningen utan förpackningen i sin helhet. 

”Våra kunder vill ha sprit.” Hörde vi ofta under pandemin när vi presenterade ett alkoholfritt alternativ.

Men stämmer det? Nu monterar ju många företag ner spritdispensers.

Det var svårt att nå fram till folk i panik under en pandemi med ett hållbart budskap.

Samma återförsäljare säger idag ”Ingen vill ha handsprit längre.

Vi ser istället en ökad efterfrågan på vår typ av produkt som är oklassificerad.

Det är alltså inte rena händer eller att vara frisk folk har tröttnat på utan  spriten.

Förstörda händer, golv, möbler och utrustning har gjort att många inte vill ”sprita” mer. Det är ju helt logiskt. Speciellt eftersom allt spritande inte stoppade pandemin från en total samhällsspridning i något land. Det gick inte att sprita mer. Spriten tog slut (undantaget bunkrade lager).

Det är därför rimligt att både ifrågasätta effekten av alkohol som antibakteriell antiviral lösning och missförhållandena kring hanteringen från köp till avfall.

Genom att marknadsföra farliga produkter som farliga följer man inte bara lagen utan bidrar också till EU:s kemikaliestrategi som går ut på att medvetna kunder tar hållbara beslut.

Även Sverige har ett miljömål som Riksdagen klubbat som heter en Giftfri Miljö. Hur aktivt arbetet är kring den är osäkert när man ser att det fortfarande står farliga kemikalier som saknar märkning i kammaren. Det känns som det finns utvecklingspotential inom det området. Vi kallar myndigheten för Riskdagen till riskerna är hanterade.

För att fasa ut farliga kemikalier som är ett av huvudmålen är märkning och marknadsföring centralt. Annars kan man lätt tro att man fasat ut farorna utan att de är utfasade.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.