Image

Alkoholbaserad desinfektion ett allvarligt hot mot Sveriges miljömål gällande plast

SVT rapporterar att återvinningen av plastförpackningar minskar. Sverige uppfyller inte längre de nationella kraven.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-samre-pa-att-atervinna–bjarcb

En av anledningarna är den ökande konsumtionen (och lagringen) av alkoholbaserad desinfektion. Produkterna förpackas i plastförpackningar som sedan inte kan återvinns som plast på grund av att produkten är klassificerad som farligt avfall.

Alkoholbaserade produkter skall enligt EU:s Avfallsdirektiv (2008/98/EG)) sorteras som farligt avfall.

Undantag finns om förpackningen är ursköljd och droppfri. Produkten får inte sköljas ur i det kommunala avloppet utan skall hanteras i ett slutet system där vätskan samlas upp. 

Ur säkerhetsdatabladet  (Version 2022-10-14) på DES 75 från Clemondo en 75% alkoholbaserad desinfektion upphandlad av regioner och myndigheter.

Beräkning konsumtion av plastflaskor i Sverige som blir farligt avfall årligen 

Om varje svensk som är över 10 år (8,4M enligt SCB) trycker på en handdesinfektionsprodukt (600ml flaska) 3 gånger om dagen och  pumpen ger 1.5ml vätska eller gel / tryck konsumeras 63,000 flaskor alkogel per dag i det svenska samhället.

En förbrukning på 63,000 förpackningar om dagen blir 22 995 000 plastförpackningar om året som klassificeras som farligt avfall. Dvs plasten försvinner ur miljömålet om återvinning. Naturvårdsverket rapporterar att 35% av plastförpackningarna återvinns. Målet är 50%.

När plast blir farligt avfall försvinner det från Sveriges miljömål om plaståtervinning.

Noteringar

Kalkylen tar inte hänsyn till svinn och det faktum att många företag och myndigheter valde att bunkra alkogel. Bunkrade produkter går ofta ut i datum och bidrar till onödig konsumtion. Att bunkra produkter som är livsavgörande vid tex en pandemi går helt emot FN:s hållbarhetsmål om allas lika värde. Någon annan fick inte en flaska.

Vi vet att de flesta verksamheter inklusive myndigheter inte hanterar farligt avfall enligt lagar och regler. I samtal med 100 tals verksamheter har det framkommit att alkogel flaskor sorteras i den vanliga återvinningen för brännart material eller som plast. Utan att förpackningen sköljs ur. Detta är olaglig hantering av farligt avfall enligt Avfallsdirektivet.

Läs mer om den felaktiga hanteringen av alkogel i vår artikel om farligt avfall:

Den olagliga hanteringen av alkogelförpackningar påverkar Sveriges miljömål positivt. Genom en laglig hanteringen av alkogelförpackningar som farligt avfall minskar möjligheterna att uppnå målen. Att hantera farligt avfall olagligt förväntas minska med de nya hållbarhetsdirektiven, CSRD, där företags hållbarhetsarbete kommer att granskas av en oberoende part. En ökad laglig hantering förväntas således bidra till att minska avståndet till Sveriges miljömål för återvinning av plast.

– Anders Karlssson, Nykter Hållbarhetschef, Hygiene of Sweden

Ett hållbart val 

Genom att välja alkoholfri desinfektion som inte behöver bunkras då den finns tillgänglig både före, under och efter pandemier, bidrar man till ökad återvinning men ännu viktigare, alkoholfri desinfektion möjliggör distribution av desinfektion i mer hållbara alternativ av förpackningar.

  • Välj Bag-in-box som förpackning med 86% plastreduktion
  • Välj alkoholfri desinfektion med lång hållbarhet som inte blir farligt avfall efter utgånget datum, ingen destruering krävs utan produkten som är 100% biologiskt nedbrytbar hälls ut i avloppet och förpackningen sorteras som plast för återvinning.
  • Välj dispensers med tank för påfyllning för att minska svinn och onödig konsumtion av plast. Slutna plastbehållare som byts är i regel inte helt slut utan byts när de är ”nästan” slut för att undvika driftstopp.

Användande av etanol medför flera andra ohållbara konsekvenser

  • Ökat behov av hudkräm, samtliga leverantörer som marknadsför alkohol säljer idag även hudkräm (trots att alkogelen marknadsförs som återfuktande)
  • Klassade ADR transporter både vid leverans och vid hantering som farligt avfall, tyngre fordon skapar större utsläpp. Mindre behov av tillverkning av specialfordon minskar CO2 utsläppen.
  • Förstörda material, plast, trä, metall, textilier påverkas av ett lösningsmedel och förkortar livslängden på materialet. Återställande och renoveringar skapar nya utsläpp och kostnader.

Läs mer om hållbarhetsfördelarna med att välja etanolfri desinfektion i broschyren Environmental Product Declaration. En livscykel analys mellan alkohol- och alkoholfri desinfektion.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.