Image

45% av telefonerna på sjukhus bär på SARS-CoV-2-virus – Sammanfattning av 15 studier

Vid Bond University genomförde Dr. Lotti Tajouri, docent i molekylärbiologi, en omfattande systematisk granskning som omfattade över 15 studier. Hans forskning visade att cirka 45% av mobiltelefonerna bar på SARS-CoV-2-viruset.

https://bond.edu.au/news/our-mobile-phones-are-covered-bacteria-and-viruses-and-we-never-wash-them

Även om mobiltelefoner vanligtvis inte ingår som en del av hygienrutinerna i vårdmiljöer, finns de ofta i fickor, på arbetsstationer eller till och med i operationsrum. Detta kan leda till korskontaminering och spridning av infektioner.

Mobiltelefonen betraktas ofta som personlig ägodel, och människor tenderar att hantera dem med större omsorg och försiktighet, inklusive hur de rengör dem. Genom att erbjuda en säker metod för vårdpersonal att rengöra telefoner bidrar man till att ge patienterna en säkrare vårdmiljö.

På Hygiene of Sweden har vi åtagit oss att förbättra hygienstandarden inom hälso- och sjukvårdssektorn genom följande initiativ:

  1. Pocket Spray: Vår antibakteriella lösning, BioPolymer+, finns tillgänglig för både handhygien och som ytrengöring för telefoner. Den levereras i en smidig förpackning som lätt får plats i fickan. Dess bekvämlighet och tillgänglighet uppmuntrar till regelbunden användning och främjar goda hygienvanor.
  2. iPhone APP – ”Rengör telefonen”: Den här appen utvecklades ursprungligen före covid-19-pandemin och var utformad för att motivera barn och iPad-användare att rengöra sina enheter regelbundet. Appen visar virtuella ”bakterier” på skärmen, som användaren måste spreja och torka bort för att kunna fortsätta använda sin enhet. Den fungerar som en daglig påminnelse om att upprätthålla renlighet och säkerhet. Även om vi fick pausa uppdateringarna av appen under pandemin pga fokus på framställning av formulering, planerar vi att släppa en ny version 2024. Detta beslut ligger i linje med återgången av hygienstandarder till normala/låga nivåer efter det att pandemin uppfattats som avslutad. Vi kommer att fokusera på att stödja vårdgivare i deras arbete med att förbättra hygienrutinerna.

BioPocket – Klinik

Handhygien – parfymfri, alkoholfri, långvarig effekt. EN1499, EN1500. Testad mot Noro- och coronavirus.

BioPocket – Telefon

Telefon & pekskärm – Parfymfri, alkoholfri, långvarig effekt. EN1499, EN1500. Testad mot Noro- och coronavirus.

Ett paradigmskifte

Testprotokoll för desinfektionsstandarder fokuserar på hur snabbt en viss mikrob elimineras, men hur länge varar skyddet?

En studie utförd av RISE (Research Institutes of Sweden AB) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att formeln är effektiv mot 99,99% SARS-CoV-2 efter 1 timme och 80 fasta beröringar med en hand (simulerat med en nötningstestare). Studien finns tillgänglig för nedladdning nedan.

Utökat skydd spelar en avgörande roll, särskilt vid hantering av ytor som inte kan desinficeras efter varje kontakt. Ur hållbarhetssynpunkt är det dessutom viktigt att ifrågasätta användningen av produkter som bara ger ett flyktigt skydd men som kräver månader av tillverkning, vilket leder till stora koldioxidutsläpp. Denna skillnad visar hur viktigt det är att anamma mer hållbara biovetenskapliga innovationer som BioPolymer+.

Om du vill fördjupa dig i detta ämne uppmanar vi dig att läsa vår miljövarudeklaration. I den gör vi en omfattande jämförelse mellan etanol, det ämne som oftast används inom sjukvården för desinfektion, och vår avancerade antibakteriella teknik, BioPolymer+. Jämförelsen omfattar hela livscykeln, från produktion till återvinning, och visar på de betydande miljöfördelarna med BioPolymer+.

Varför BioPolymer+ skiljer sig från alkoholbaserade lösningar

Många av dagens antibakteriella lösningar är beroende av lösningsmedel eller oxidativa föreningar, vilket resulterar i kortvarig effektivitet.

Alkohol, som ofta används som lösningsmedel i sådana lösningar, kan vara problematiskt. Höga koncentrationer av alkohol kan lösa upp och påverka de material som den kommer i kontakt med, inklusive vår hud och telefonskärmar. Beroende på användningsfrekvens och mängd kan detta ha negativa effekter.

Apple och andra telefontillverkare har till och med avrått från att använda alkoholbaserade lösningar med hög koncentration på pekskärmar, eftersom det kan påverka den känslighet som krävs för fingeravtrycksigenkänning. På grund av covid-19-pandemin justerades dock riktlinjerna för att tillåta användning av 70-procentiga alkohollösningar för underhåll av telefoner. (Läs mer här) Numera innehåller många alkoholbaserade produkter ännu högre alkoholhalter, ofta över 80 %, för att effektivt bekämpa viruset. Att välja en alkoholfri lösning eliminerar dessa problem och ger ett långsiktigt skydd för din telefonskärm.

Användning av etanol i höga koncentrationer kan ha negativa effekter på vår hud. Även om glycerin ofta tillsätts som fuktighetsbevarande medel är det lösligt i vatten. När du tvättar händerna med tvål och vatten avlägsnas glycerinet, vilket leder till torr hud. Detta kan äventyra en viktig komponent i vårt immunförsvar. Dessutom kan torr hud skapa sprickor där virus och bakterier lättare får fäste.

BioPolymer+ har utvecklats för att möta de utmaningar som nämns ovan. Formuleringen är en icke lösningsmedelsbaserad, icke oxiderande lösning som är pH-anpassad till huden för att vara effektiv utan att skada huden. Läs mer om detaljerna i formuleringen på www.biopolymerplus.com

Om du är en vårdgivare som är intresserad av att genomföra tester, behöver en referenslista över sjukhus eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss på healthcare@hygieneofsweden.com.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.