Image

Vi pantar er handsprit även om den är utgången – delta i omställningen av 100,000 liter sprit

Har ni handsprit på lager i ert företag? Då kan ni delta i omställningen.

De flesta företag och myndigheter har idag en alkoholbaserad lösning för handhygien.

I samtal med flera 1000 svenska företag har vi ringat in den klart vanligaste anledningen till att inte ställa om till hållbar alkoholfri handhygien.

Etanol är en tung kemikalie för naturen att framställa och det beräknas gå åt 1 liter fossilt bränsle för att framställa 1.5 liter etanol. Ytterligare utsläpp ökas av just att det är en brand- och explosionsfarlig vätska pga ADR transporter. Vid avfallshantering och destruering efter utgånget datum skapas återigen stora mängder CO2.

På grund av föreskrifter från Arbetsmiljöverket skall alla arbetsplatser där det kan förekomma smittspridning  vara utrustade med handdesinfektion.

Varför ställer då bolagen inte om?

Jo, de svar vi får är väldigt varierande men ett är vanligare än de andra:

Vi har redan ett lager med handsprit

Den nästa vanligaste anledningen är att man har ett ”stort” lager med sprit.

För att vara hållbar bör man inte hantera stora lager. Det är inte inkluderande att bunkra upp av en produkt och skapa prishöjningar och brister på en produkt. Då blir andra utan vilket inte ligger i linje med FN Mål nr 16 om inkluderande samhällen. Stora lager ökar utsläppen och när utgånget datum passeras bidrar det återigen till onödiga CO2 utsläpp vid destrueringen.

Därför har vi på Hygiene of Sweden bestämt oss för att panta 100,000 liter sprit mot alkoholfri desinfektion. Vi erbjuder därför företag som vill ställa om och kanske har produkter som närmar sig utgångsdatum eller redan har gått ut att ersätta detta med ett hållbart alternativ.

Hur det går till

Kontakta er återvinningsanläggning för destruering av alkoholen. Denna kostnaden står ni för.

Kontakta oss på pant@hygieneofsweden.com med information om vilken volym som destruerats. Vi ersätter er med 600ml eller 1l flaskor. Totalt max 100l per kund.

Ni betalar endast frakt för leveransen.

Erbjudandet gäller oavsett vilken butik eller grossist som alkoholen köpts ifrån. Erbjudandet gäller fram till 31/12 2023.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.