Image

Vem blir ersättningsskyldig vid brand om det hanterats brandfarliga vätskor i verksamheten?

Vi ställde frågan under ett möte med en av våra kunder, ett större advokatkontor i Stockholm där det serveras alkogel i receptionen.

Precis som på de flesta andra företag i Sverige numera står det en 600ml flaska alkohol i entrén. Ytterligare 12 st står i en kartong i städskrubben och i många fall ett större lager i källaren. Ibland en halv eller helpall efter att man bunkrat upp alkogel under perioden då det blev en bristvara. Detta gäller hotell, kontor, skolor mm. När det finns sovande gäster i verksamheten ökar risken för personskador.

Frågan fick inget enkelt svar. En specialist på hyresrätt skulle behöva utreda förhållandet mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Detta kan också regleras i avtal men om man hanterat brandklassade vätskor utan tillstånd eller inte följt de anvisningar som gäller mängd, förvaring, ventilation, hantering osv. är det ytterst troligt att ansvaret ligger hos hyresgästen.

Vad gäller då från försäkringsbolagen gällande brand i fastigheten om det hanterats brandfarliga vätskor i lokalerna?

Vi ställde frågan till några av Sveriges ledande försäkringsbolag. Svaren listade nedan.

Vi kan alltså konstatera att försäkringen i de flesta fall inte gäller vid brand om alkogel hanterats utanför regelverk.

Aktuella regler för icke yrkesmässig hantering av brandfarliga vätskor finns att läsa på MSBs hemsida under föreskrift MSBFS 2013:3.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Hej Anders!

Det försäkringen kollar på är bland annat om det krävs och finns tillstånd för hanteringen av brandfarliga eller explosiva vätskor eller ämnen. Där kan ni kontakta kommunen för mer information. Om det inträffar en skada och man inte följt anvisningarna eller på annat sätt inte uppfyller försäkringsvillkoren så kan det vara så att eventuell ersättning sätts ner helt eller delvis.

Med vänlig hälsning

Skadereglerare, Byggnad
Länsförsäkringar Stockholm
Huvudnummer: 08-562 830 00

 

FOLKSAM

Hej,

Tack för ditt mejl!

Brand är något som ingår i våra företags/fastighetsförsäkringar. Dock inte om det förvaras brandfarliga ämnen i lokalen.

Med vänlig hälsning

Danny

Försäkringshandläggare

Företagssupporten

 

MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Hej Anders

Fick medd om att du ville veta hur försäkringen gäller hos Moderna i situationer där man förvarat brandfarliga vätskor och liknande i byggnad.

Man behöver då läsa både villkor E10:6 och AB DF:14 vid bedömning av ev nedsättning av ersättning.

Om man ser till brandskada där föreskrifter inte följts är nedsättningen i regel 20% av skadebeloppet. Lägst 1 bb och högst 10 bb.

Detta gäller då generellt. En bedömning ska alltid göras specifikt vad som hänt och ev brister.

Vänliga hälsningar,

Mikael Ekdahl

Skadeinspektör Företag & Industri

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.