Image

Quality Care installation

Quality Care är en komplett hälsopartner för både privatpersoner och företag. Nu har de valt att byta ut alla sina dispensers till sitt eget varumärke.

För att komplettera sitt mål att kunna erbjuda ’allt under ett tak’ till sina kunder och kan Quality Care genom samarbetet med Hygiene of Sweden, även tillhandahålla hygienprodukter till företag.

Här ser ni foton från installationen.

* Use biocidal products in a safe manner. Always read the label and product information before application.

** Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.