Image

City Gross satsar på ökad butikshygien inför julhandeln

Sveriges drygt 40-tal City Gross butiker utrustas med automatiska touch free foam dispensers med Hygiene of Swedens alkoholfria antibakteriella lösning i entréerna.

Installationerna är brandade med City Gross varumärke och placerade på tillgängliga ställen i anslutning till entrén för att minska risken för smittspridning av bakterier och virus.

Prova den nya alkoholfria lösningen för ökad butikshygien nästa gång du besöker en City Gross butik.

Dagligvaruhandeln är en mötesplats för olika typer av kunder och speciellt viktigt blir det med hygien i samband med livsmedel.

”Vi ser nu ett långsiktigt behov av att erbjuda våra kunder en hygienlösning när man besöker oss. Inför julhandeln har vi därför valt att satsa på att uppgradera våra tidigare tillfälliga lösningar till en permanent, mer kundvänlig, hållbar och anpassad lösning till våra butiker som smälter in i vårt koncept. Som kund skall man känna sig trygg när man handlar hos oss.” – Johan Lovbeck, Teamledare butiksbyggnation City Gross

* Use biocidal products in a safe manner. Always read the label and product information before application.

** Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.