Image

Martin Adolfsson ny COO på Hygiene of Sweden

Martin Adolfsson kommer från den ledande leverantören av alkoholbaserade desinfektionsmedel på den nordiska marknaden och har lång erfarenhet av både tillverkar- och leveransledet inom hygienindustrin.

Att arbeta med varumärket DAX (ett registrerat varumärke som tillhör det finska företaget Kiilto) och ansvara för den svenska marknaden kommer att ge ett stort värde både när det gäller varumärke och distribution.

”Vi behöver smartare lösningar för desinfektionsmedel i framtiden. Rena händer är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna vi kan vidta, inte bara med tanke på säsongsrelaterade influensor eller pandemier utan också för att minimera risken för multiresistenta bakterier. Färre infektioner innebär mindre behov av antibiotika.

Under de senaste två åren har jag följt den resa som Hygiene of Sweden har gjort och sett hur stora steg har tagits i rätt riktning för hela hygienbranschen när det gäller hållbarhet, effektivitet och varumärkesbyggande.

Under pandemin var det ett minimalt fokus på hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö. Framöver är alla dessa områden viktiga för hygien och jag tror att Hygiene of Sweden kommer att bli ett starkt varumärke som fler människor kommer att använda för ökad hygien, inte bara i Sverige utan i länder runt om i världen.”

Martin kommer att ansluta sig till teamet som COO den 1 januari 2023.

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.