Image

Presentation på 2nd Nordic Infection Control Seminar i Göteborg

Måndagen den 18 september presenterar Hygiene of Sweden den kliniska studien om långtidseffekten av BioPolymer+ vid 2nd Nordic Infection Control Seminar på Medicinaregatan.

Tid: 13-17

Sal: Ada, Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4, Göteborg

Presentationen kommer att pågå i 15 minuter med efterföljande 15 minuter för frågor och diskussioner om effektivitet, hållbarhet och ekonomi.

https://www.gu.se/en/biomedicine/2nd-nordic-seminar-on-infection-control

Presentationen

Den kliniska undersökningen

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.