Image

Miljövarudeklaration v. 2.4

På Hygiene of Sweden är vår mission av att erbjuda våra kunder en innovativ alkoholfri desinfektionslösning. På en marknad som traditionellt domineras av etanolbaserade produkter för både hand- och ytdesinfektion erbjuder vi ett alternativ som inte bara säkerställer effektiv hygien utan också tar hänsyn till hållbarhet. Till skillnad från alkohol, som bidrar avsevärt till koldioxidutsläppen under hela sin livscykel – från produktion och distribution till användning och avfallshantering – är vår alkoholfria lösning utformad för att minimera dess påverkan.

Genom att välja vår alkoholfria lösning kan du göra ett medvetet val för att minska ditt koldioxidavtryck. Vi tror på att främja hållbara metoder som gynnar både individer och planeten.

Fördjupa dig i vår miljövarudeklaration för att få insikter om hela livscykeln för vår alkoholfria produkt. Från tillverkningen till den slutliga återvinningen visar vi på ett transparent sätt de många fördelar som följer med att välja ett alkoholfritt alternativ. Hjälp oss att få en positiv inverkan på hygienen och planeten.

 

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.