Image

Har ni bytt till elbilar för att minska användningen av fossila bränslen? Då är det dags att ställa om från fordonsbränsle till etanolfritt även på händerna

Etanolbaserade produkter står för den absoluta huvuddelen av den svenska marknaden för handdesinfektion.

Etanols mer naturliga användning har traditionellt varit som bilbränsle. Etanoldrivna bilar utnyttjar den höga energin och explosiva egenskaperna i etanol för att driva fordonet framåt. I teorin kan du alltså komma till nästa mack om du kör soppatorsk på en etanoldriven bil genom att hälla din handdesinfektion i tanken. En reservdunk i fickformat.

Världens största tillverkare av etanol, POET, ställde under pandemin om från tillverkning till fordonsbränsle och tillverkar idag etanol till handdesinfektion.

https://www.cnbc.com/2020/05/07/worlds-largest-ethanol-producer-forced-to-find-a-new-market-hand-sanitizer.html

Men är det rimligt att använda ett fordonsbränsle och lösningsmedel på våra händer som har egenskaper som mycket brandfarligt, explosivt, flyktigt, stickande, stinkande och där det skapas behov av att tillsätta andra ämnen (glycerin) för att den inte skall kännas lika upplösande som den i själva verket är? Den antibakteriella effekten av alkohol kommer just av att den är ett lösningsmedel så vid för låg % etanol blir effekten inte tillräckligt kraftig.

Vi har alltså ett problem, produkten behöver vara farlig för att fungera.

Ur ett hållbarhets perspektiv är etanol bland det mest ohållbara man kan tänka sig.

Lång tillverkningsprocess, energikrävande destillering, reglerade tunga transporter, brandsäkra förvaringar, skadar huden som måste smörjas in med hudkräm eller material som golv som måste behandlas eller bytas, förpackas i farligt gods godkända förpackningar, hanteras som farligt avfall när den är slut eller destrueras när datumet för bäst före är passerat. Allt förknippat med stora CO2 utsläpp.

Hela denna livscykeln av produkten för en cirka 20-30s lång effekt på huden innan etanolen avdunstar. Då andas vi istället in den och för mycket ångor kan leda till berusning. 

Framställningen av etanol är mycket fossilenergi krävande.

FER som står för Fossil Energi Ratio är uträknat till 1.5. Det krävs alltså 1 liter fossilt bränsle för att framställa 1.5 liter etanol.

Delta i omställningen för etanolfri handdesinfektion genom att maila oss på omstallning@hygieneofsweden.com så hjäper vi dig med att panta befintligt etanol-lager, hur reglerna ser ut för att destruera gamla etanolprodukter och att sänka ert CO2 avtryck genom att fasa ut etanol och bli alkoholfria.

Källhänvisning

University of Michigan, Center for Sustainable Systems

”The Fossil Energy Ratio (FER) is the ratio of energy output to nonrenewable energy inputs. Gasoline has a value of 0.8 (1.2 BTU of fossil fuel needed to supply 1 BTU of gas at the pump).  Recent estimates have produced a FER of about 1.5 for ethanol.”

https://css.umich.edu/publications/factsheets/energy/biofuels-factsheet

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.