Image

Alkoholfritt på arbetsplatsen

Välj alkoholfritt på arbetsplatsen för en bättre arbetsmiljö. I dokumentet ”Alkoholfritt på arbetsplatsen” som går att ladda ner nedan finns en sammanställning av fördelarna med att bli alkoholfria på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

 1. Minskad smittspridning (Fler använder, långtidsverkande effekt)
 2. Inga VOC (partiklar i luften)
 3. Minskade skador på material & inga mer torra händer

Minskat  CO2 avtryck

Att välja alkoholfri desinfektion innebär flera hållbarhetsfördelar.

Genom att undvika följande minskar ni er miljöpåverkan:

 1. Bunkring av stora lager
 2. Hudkräm
 3. Farliga transporter
 4. Brandsäkra skåp
 5. Destruering

Läs mer om hållbarhetsfördelarna med att undvika etanol i handdesinfektion på www.biopolymerplus.com i Environmental Product Declaration.

Riskeliminering

Minska riskerna för tillbud och olyckor i arbetsmiljön.

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att kartlägga risker på arbetsplatsen. Alkoholfria lösningar eliminerar fler av riskerna.

 1. Missbruk
 2. Förvaring av brandfarliga vätskor
 3. Förvaring av explosiva vätskor
 4. Risk för olyckor

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida om riskbedömning

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/riskbedomning/#2

SAFETY INFORMATION

Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen.

Subscribe to Hygiene News

Fill out your email below and get our biweekly newsletter with the latest news and special offers.
We do not share emails. We follow email regulations. You can unsubscribe at any time.